برگزاری جلسه هماهنگی اجرای برنامه های معاونت اجتماعی در سطح شبکه های بهداشتی درمانی
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، این جلسه با حضور دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه، دکتر سعید تاملی قائم مقام معاون بهداشت، دکتر جمشید معتمد مدیرگروه گسترش شبکه، دکتر قیوم زاده رئیس مرکز بهداشت جنوب  و دکتر عباسی مسئول دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی ۵ آذر  در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
هدف از این جلسه هماهنگی برنامه های معاونت اجتماعی در سطح شبکه های بهداشت ودرمان بود.
در ابتدا دکتر رستمیان  برهمکاری صد در صدی معاونت اجتماعی فرهنگی و بهداشت و نقش موثر مدیران شبکه در ارتقاء سلامت تاکید کرد، وی همچنین بر اهمیت استفاده از تمامی ظرفیت های شورای سلامت و امنیت غذایی به نفع سلامت مردم نیز تاکید داشت.
در ادامه با نظرات دکتر تاملی و دیگر اعضای جلسه مقرر شد برنامه های سفیران و داوطلبان سلامت در  راستای  هم افزایی مشارکت مردم در شبکه ها با نظارت گروه آموزش و ارتقاء سلامت معاونت اجتماعی ادامه پیدا کند.
 همچنین مقرر شد کمیته تولید رسانه معاونت بهداشت نیز با هماهنگی معاونت اجتماعی فرهنگی با کمیته تولید پیام رسانه دانشگاه در صورت تشکیل، همکاری کنند و کمپین های سلامت به صورت مشترک برگزار شود.
از مصوبات مهم این جلسه همکاری در تاسیس کانون و مجمع سلامت محلات بود که مقرر شد در همین رابطه کمیته ای تشکیل شود و از تمام ظرفیت قانونی و دستورالعمل ها برای جلب مشارکت مردم در تامین سلامت استفاده شود.
خبرنگار: امینی
عکاس: حسین میری
 
   1397/9/7 09:47     
  
تعداد بازدید :  170