برگزاری اولین جلسه‌ تشکیل بنیاد حامیان دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی تهران
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، این جلسه شنبه  3 آذر با حضور دکتر ترابی رئیس پیشخوان میز خدمت و اتوماسیون اداری، دکتر رفیع نژاد عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت، دکتر برکتی مدیر مولفه های موثر بر سلامت، دکتر نوروزی مدیر مشارکت های مردمی، دکتر عباسی رئیس کارگروه دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی برگزار شد.
هدف از برگزاری این جلسه، حمایت از اهداف و مأموریت های ملی دانشگاه‌های کارآفرین نسل سوم و چهارم مانند همه دانشگاههای بزرگ بین المللی، که رسالت نسبت به جامعه و نیز ثروت آفرینی به عهده دارند بود.
در ابتدا دکتر برکتی  گفت: بنیاد حامیان دانشگاه، بنیادی است غیرانتفاعی برای حمایت از آرمان های دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور ساماندهی، تقویت و گسترش مناسبات علمی و بهره مندي از ظرفيت های آموزشي پژوهشي، اقتصادي و اعتباري فارغ التحصیلان و دوستداران رشته های مختلف علوم پزشکی در داخل و خارج از کشور.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع اجتماعی شدن نظام سلامت و مسئولیت اجتماعی در دانشگاه ها بنیاد حامیان دانشگاه تشکیل شد. چشم انداز این بنیاد حمایت و تقویت دانشگاه از طریق توسعه شبکه همکاران، حامیان و فارغ التحصیلان شاغل در رشته ها و کشورهای مختلف و دوست داران دانشگاه اعم از داخل یا خارج از کشور است، که نهادهای مختلف علمی و اقتصادی، در این زمینه مشغول هستند. 
دکتر ترابی گفت: بنیاد حامیان توسط معاونت توسعه مورد حمایت قرار خواهد گرفت و روش متفاوتی با روش های جاری را ارائه خواهد داد. باید بتوانیم یک مدیریت منابع انسانی داشته باشیم، زیرا منابع خودمان قطعه بزرگی از این بنیاد است و قطعه کوچک در این بنیاد خیّرین هستند. وی  افزود: با توجه به داشتن نیروهای انسانی و کارشناسان کارآمد، باید فضایی را ایجاد کنیم که استعدادهای کارکنانمان شکوفا را کنیم.
در ادامه دکتر رفیع نژاد گفت: برای نگهداری و ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش استعدادهای ایران در دانشگاه باید منابع مالی این دانشگاه توسط فرزندان دانشگاه که همانا فارغ التحصیلان آن بوده و آنهایی که برای آینده ایران و تربیت جوانان با استعداد آن احساس مسئولیت می کنند تامین و تقویت شود. بدون کمک حامیانی که موجب تقویت منابع مالی و امکانات آموزشی و پژوهشی می شوند، نسل ما مسئولیت خود را برای تربیت نخبگان نسل بعدی به خوبی انجام نداده است. 
در پایان وی افزود: حامیان دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف انجام مسئولیت انسانی و اجتماعی خود برای فراهم سازی و تقویت شرایط تربیت نخبگان آینده کشور از دانشگاه حمایت می کنند. دانشگاه نیز به منظور قدردانی از آنها و همچنین به منظور توسعه فرهنگ انجام مسئولیت های اجتماعی و کمک به آموزش بهتر نسل بعدی به طرق مختلف از نیروهای جوان و فارغ التحصیل خود قدردانی می کند.
 گزارش : اسلامی نیا
عکس : حسین میری
 
   1397/9/5 12:16     
  
تعداد بازدید :  270