برگزاری جلسه‌ شورای راهبردی تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه،  این جلسه روز شنبه  26 آبان  97 با حضور دکتر برکتی، مدیرمولفه های اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمعی از مدیران وکارشناسان معاونت های درمان، بهداشت و اجتماعی از دانشگاه های علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و تهران برگزار شد.
در ابتدا دکتر برکتی گفت: تدوین برنامه جامع سلامتی استان ضرورتی است که مطابق قانون و سیاست های کلان نیازمند اهتمام جدی همه مسولان در حوزه تصمیم سازی است.
وی افزود: در بخشی از ماده 155 قانون برنامه چهارم آمده، دستگاه هاي اجرايي ملي كشور موظف اند برنامه اجرايي و عملياتي خود را در راستا و در قالب اسناد ملي توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و پس از تصويب در هيات وزيران به مرحله اجرا در بیاورند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  مكلف است، نسبت به تلفيق اسناد توسعه بخشي، استاني و ويژه با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي ذيربط اقدام و موارد را به تصويب هيئت وزيران برساند.
 مدیرمولفه های اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: جلسه تدوین برنامه سلامت استان تهران به دبیری معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بستر خوبی برای تبادلات اطلاعات موجود در هر چهار دانشگاه علوم پزشکی در سطح استان تهران است که دراین جلسات بحث پیامگزاران سلامت و اندیشگاه سلامت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. قدم بعدی بررسی شاخص های هر دانشگاه و با توجه به اینکه رئیس سلامت امنیت غذایی خود استانداری است با سایر سازمان ها و ارگان های استان تهران جلسه پیامگزاران سلامت را برگزار کردیم که استقبال خوبی از همه ارگان ها در معرفی رابط پیامگزار سلامت داشتیم. 
دکتر توکلی کیا، متخصص پزشکی اجتماعی دانشگاه گزارشی از خلاصه برنامه جامع سلامت استان تهران ارائه داد و گفت: توانمندسازی شهروندان (سوادسلامت)، پیامگزاران سلامت، خانه مشارکت مردم استان، اندیشگاه سلامت استان نیز از برنامه های این طرح است.
دکتر قنبری مدیر SDH دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: با توجه به تعویق اجرای برنامه تدوین سلامت استان، تغییرات شاخص ها احتمال معوقه بیشتری را دارد،  به همان چارچوب تدوین برنامه اکتفا کنیم و منابع مختلفی که می توان دسترسی به سند قانونی داشت را از واحدهای مربوطه بگیریم.
دکتر عباسی مسئول سلامت و امنیت غذایی دانشگاه تهران افزود: برگزاری جلسه‌ کارگروه پیام گزاران سلامت با تمام ارگان های استان تهران انجام شد و هدف از برگزاری این جلسه تشکیل شورای پیام گزاران سلامت دستگاه های اجرایی استان و تبادل و هم اندیشی و مشارکت در ارتقا سلامت بود. پیام گزاران سلامت، رابطان، حامیان و مشاوران سلامت محور دستگاه ها هستند.
مسئول سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد:  ضرورت تشکیل شورای پیام گزاران سلامت، ایجاد حساسیت در سازمان ها نسبت به حفظ سلامت کارکنان، محیط زیست پیرامون و مصرف کنندگان است که شامل خدمات و محصولات است که رابط سازمانی معرفی شده بنام پیام گزار سلامت شناخته می شود.
دکتر علی پور از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران: گزارش پروپوزال تصویب شده در دانشگاه ایران و ابلاغ سلامت استان به معاونت های دانشگاه را ارائه کرد و خواستار شد که شاخص هایی که در سطح کشور و کلان هستند را در سطح استان تهیه و تنظیم کنیم و با توجه به اینکه با سایر ارگان ها در ارتباط هستیم، اسناد طرح جامع سلامت استان تهران را باید مطالعه کنیم که آشنایی با وظایف در زمینه سلامت سایر ارگان ها را داشته باشیم.
دکتر میرزایی، معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: پیرو جلسه مهرماه جاری در وزارت بهداشت بحث استان تهران در مورد وجود چهار دانشگاه علوم پزشکی و الزام هماهنگی های لازم برای شاخص های کل استان و تقسیم بندی بین دانشگاه های علوم پزشکی بیشتر می تواند در اجرای سلامت استان ما را یاری کند. در خود دانشگاه ها به این حد رسیدیم که از معاونت های مختلف کمیته ای تشکیل شود که اعضای معاونت در این کمیته حضور داشته باشند که اطلاعات دانشگاه بصورت جامع از معاونت ها موجود باشد و برای یکپارچگی در سطح استان هر چهار دانشگاه به دبیری معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران جلسات متداوم برگزار شود.
در ادامه دکتر صدرایی، رئیس بهداشت محیط حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: با رویکرد مشخص و فراگیر در تدوین سلامت استان و همچنین با همکاری بین بخشی با سازمان هایی که در استان تهران نقش اساسی تری دارند مثل استانداری، شهرداری و آموزش و پرورش که به عنوان پشتوانه سلامت استان تهران به متولی وزارت بهداشت در اجرایی شدن این برنامه و برطرف شدن ابهامات موجود اقدام کنیم.
در پایان دکتر ریاضی متخصص پزشکی اجتماعی از موسسه ملی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام آمادگی کرد که در این طرح مشارکت خواهند داشت.
گزارش: زهرا اسلامی نیا
عکس: حسین میری
 


   1397/8/27 14:16     
  
تعداد بازدید :  183