برگزاری جلسه مشارکت های سازمان و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، جلسه مشارکت های سازمان و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها سه شنبه 15 آبان در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی با حضور دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه، دکتر فیاض بخش عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر برکتی مدیر مولفه های موثر بر سلامت، دکتر نوروزی مدیر امور هنری معاونت دانشجویی دانشگاه و جمعی از روسای ادارات و کارشناسان معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
دکتر فیاض بخش گفت : نوآوری اجتماعی فقط معطوف به محصول نیست و خدمات را نیز شامل می شود. با ترکیب آن به نوعی نوآوری اجتماعی انجام داده ایم و با توجه به تجربیات بین المللی تشکیل مرکز رشد نوآوری اجتماعی، مسیر جدیدی را جهت بازگشت سرمایه های اجتماعی هموار می نماید و با نظارت بر کار خیریه هایی که بهره وری پایینی دارند با نگاهی جدید می توان از پرت هزینه جلوگیری کرد. همچنین می توان رشته MBA را بر پایه امور خیریه طراحی کرده و جهت افرادی که سابقه کار امور خیر را دارند آموزش داده تا تجربیات آنها کنار هم قرار گیرند.
دکتر فیاض بخش ادامه داد برخی از اساتید جهت آموزش در مباحث خیریه در کشورهایی که در این زمینه صاحب نظر هستند نیز می تواند بسیار موثر واقع شود و با ترغیب سازمان ها و شرکت های خصوصی به پذیرش مسئولیت های اجتماعی با هدف بهبود و اثربخشی خیریه ها می توان ضمن استفاده از ظرفیت آنها در فرایند سوددهی دوسویه ایجاد کرد تا ضمن استفاده از پتانسیل های اجتماعی آنها گامی در جهت صنعت و رفاه مردم برداشته شود.
 
خبرنگار: سعادت
عکاس: حسین میری


   1397/8/19 15:51     
  
تعداد بازدید :  187