برگزاری جلسه‌ کارگروه پیام گزاران سلامت و امنیت غذایی استان تهران
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه پیام گزاران استان تهران  روز دوشنبه  14 آبان ماه‌ 97 در سالن شورای معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه با حضور دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان، دکتر عباسی رییس دبیرخانه کارگروه و جمعی از مدیران وکارشناسان معرفی شده ادارات سازمان های استان  برگزار شد.
 
در ابتدا دکتررستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه ضمن خوش آمد گویی گفت: هدف از برگزاری این جلسه تشگیل شورای پیام گزاران سلامت دستگاههای اجرایی استان و تبادل و هم اندیش و مشارکت در ارتقا سلامت است. پیام گزاران سلامت، رابطان، حامیان و مشاوران سلامت محور دستگاه ها هستند. ضرورت تشکیل شورای پیام گزاران سلامت ایجاد حساسیت در سازمان ها نسبت به حفظ سلامت کارکنان خود، سلامت محیط زیست پیرامون و سلامت مصرف کنندگان خدمات و محصولاتشان، افزایش پاسخگویی اجتماعی ،بررسی پیش نویس مصوبات لازم برای طرح در کار گروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان است که رابط سازمانی معرفی شده بنام پیام گزار سلامت شناخته میشود.
ایشان در  ادامه ضمن اشاره به عوامل متعدد تعیین کننده سلامت افزود: امروزه بیشترین چالش ما درباره شرایطی است که ریشه در عوامل اجتماعی، اقتصادی و محیطی دارند.رویکرد سلامت در همه سیاست ها؛ انتخابی هوشمندانه و امکان پذیر می باشد.رویکرد سلامت در همه سیاستها، به عنوان یک بحث حقوقی  مرتبط با سلامت  نیز مطرح است و سیاستگزاران باید نسبت به تأثیرات تصمیم گیری های خود برروی سلامت مردم پاسخگو باشند.
نظام سلامت در کنار انجام مأموریت های موظف خود باید به سمت مردم و جامعه حرکت کند تا با کار بین بخشی و حمایت طلبی و با مشارکت مردم بتواند سلامت بهتری را برای جامعه فراهم نماید. دانشگاه این آمادگی را دارد تا در کنار سایر ادارات به همگانی کردن بیشتر مقوله سلامت و افزایش سطح سلامت پرسنل، اجرای برنامه هایی مرتبط با سلامت مشارکت و مشارکت بین بخشی بیش از پیش کمک نماید.
 
دکتر یحیی زاده مدیر گروه بهداشت استانداری نیز با اشاره به فعالیتهای کارگروه و سوابق ان خواستار مشارکت بیشتر دستگاههای عضو کارگروه ساغ گردید.
 
دکتر توکلی کیا متخصص پزشکی اجتماعی دانشگاه تهران گفت: معرفی پیام گزاران سلامت و تشکیل شورای این افراد در قالب برنامه جامع سلامت استان صورت می گیرد و ایشان به بیان شیوه نامه تشکیل این شورا پرداخت.
وی افزود در آینده با تشکیل شورای پیام گزاران سلامت پیشنهادات و نقطه نظرات اعضا جمع آوری و پس از بررسی جهت تصویب و اجرا به کارگروه ساغ ارسال می شود.
دکتر عباسی رئیس  دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی گفت: در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان با پیشنهاد دانشگاه  مصوب شد برابر برنامه شورای پیام گزاران سلامت، دستگاه های اجرایی استان تشکیل شود. تا با مشارکت بین بخشی بیشتر و استفاده حداکثری از توان و امکانات ادارات در استان بتوان برنامه های بین بخشی سلامت را پیش برد.
رئیس  دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی گفت: مستند سازی پروژه ها و پیشرفت برنامه های بین بخشی مرتبط به سلامت در سازمان محل کار خود، شرکت در جلسات کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی حسب مورد و ارائه گزارش های لازم، عضویت و مشارکت فعال در کمیته پایش و عملیاتی کردن برنامه جامع سلامت استان زیر نظر کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی، حمایت از سیاست های سازمانی سالم در دستگاه مربوط، هماهنگی و اطلاع رسانی موثر برای اجرای پروژه های مرتبط و منتج از برنامه جامع سلامت نیز از برنامه های کارگزاران سلامت ادارات می باشد.
 
سپس خانم نیکو سرشت کارشناس آموزش سلامت معاونت اجتماعی فرهنگی در خصوص اهمیت خودمراقبتی و جنبه های مختلف آن مطالبی را مطرح کرد.
 
 در ادامه پیام گزاران معرفی شده، به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و مقرر شد در جلسات آتی برنامه ها و پیشنهادات اعضا برای بررسی و اجرا ارایه شود.


گزارش : اسلامی نیا
عکس : میری


   1397/8/14 12:49     
  
تعداد بازدید :  247