همکاری های دو جانبه معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه و دانشکده بهداشت در راستای اجتماعی کردن سلامتگالری عکس

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، شنبه 12 آبان 97، نشستی با حضور دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه و هیات همراه با دکتر اکبری ساری رییس  دانشکده و دکتر گرمارودی مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت و اعضا هیات علمی گروه در دانشکده بهداشت برگزار شد. 
در این نشست پیرامون همکاری های دوجانبه به ویژه در رابطه با اجتماعی کردن سلامت، آموزش به مردم و بیماران، تقویت فعالیت های خود مراقبتی و ایجاد هوشیاری اجتماعی مردم نسبت به سلامت و رفع نارسایی های موجود در این زمینه ها که عدم توجه به آن ها می تواند عوارض متعدد اقتصادی، اجتماعی و انسانی در پی داشته باشد بحث و گفتگو شد.  در این جلسه دکتر رستمیان بر لزوم رویکرد اجتماعی برنامه های سلامت و توجه هر چه بیشتر به آموزش بیماران در مراکز بهداشتی درمانی تاکید کرد. 
همچنین افراد حاضر دیدگاه خود را در رابطه با نحوه تنظیم و ارائه نقشه راه برای توسعه همکاری ها و تعیین اولویت ها در منطقه تحت پوشش دانشگاه مطرح کردند. 
در ادامه نشست، پیرامون نیاز به ایجاد و توسعه Media Center  و آموزش در مناطق محروم تحت پوشش دانشگاه با استفاده از شیوه های مختلف آموزشی تاکید شد. 
همچنین در مورد نحوه هدایت حداقل بخشی از پایان نامه های دانشجویی به ویژه پایان نامه های مقطع دکترا و  طرح های پژوهشی به سمت موضوعات ذکر شده در بالا بحث و تبادل نظر شد. 
در پایان بر لزوم برگزاری جلسات به صورت منظم و ارائه برنامه های مقدماتی و در ادامه تدوین نقشه راه تاکید شد. 
   1397/8/14 09:29     
  
تعداد بازدید :  169

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: