برگزاری اولین جلسه حامیان دانشگاه علوم پزشکی تهران در معاونت اجتماعی فرهنگی
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، جلسه بنیاد حامیان دانشگاه چهارشنبه 9 آبان در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی با حضور دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی، دکتر رفیعی نژاد عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت،  دکتر برکتی مدیر مولفه های موثر برسلامت و تعدادی از کارشناسان معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
 دکتر رفیعی نژاد گفت: مدیریت دانشگاه علوم پزشکی تهران قصد دارد همانند همه دانشگاههای بزرگ و پیشرو دنیا به منظور حمایت از اهداف و مأموریت های ملی، منطقه ای و بین المللی خود باهدف شکل دهی مفهوم دانشگاه‌های کارآفرین و دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم که رسالت شکل‌دهی به جامعه و نیز ثروت آفرینی از داشته‌های علمی و فنی را بر دوش می‌کشند اقدام به تاسیس بنیاد حامیان دانشگاه نماید.
وی افزود:  بنیاد حامیان دانشگاه، بنیادی است غیرانتفاعی برای حمایت از آرمان های والای دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور ساماندهی، تقویت و گسترش مناسبات علمی و استفاده و بهره مندي از ظرفيت های آموزشي پژوهشي و اقتصادي دانشگاه.
دکتر رفیعی نژاد ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان مرکز جذب بهترین استعدادهای جوان کشور به ویژه در حوزه علوم پزشکی و دارنده تقریبا تمام مدال های المپیاد جهانی و رتبه های زیر صد آزمون های سراسری و رتبه های نخست تخصصی و فوق تخصصی حوزه علوم پزشکی می باشد. لذا ماموریت بنیاد حامیان دانشگاه کمک به توسعه ظرفیت های آموزشی  پژوهشی ، اقتصادی، فرهنگی دانشگاه می باشد.
در پایان مقرر شد همه اعضا نظرات خود را در رابطه با بنیاد حامیان دانشگاه به جمع بندی رسانده تا در هیئت رئیسه مطرح و بررسی شود.

خبرنگار:مرضیه امیری
عکاس: حسین میری
 
   1397/8/12 13:57     
  
تعداد بازدید :  151