دومین جلسه هم اندیشی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران و سایر سازمان ها برگزار شد
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، دومین جلسه هم اندیشی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران و سایر سازمان های مرتبط روز دوشنبه 26 شهریور 97 در معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد. 
چالش های موجود در زمینه احراز هویت افراد فاقد هویت و راهکارهای ممکن جهت انجام این امر  در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این نشست که با هدف تعیین شاخص هویتی قابل استناد و غیرقابل تغییر برای نوزادان تشکیل شده بود دکتر مروستی، مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران بر لزوم تشکیل تیمی برای بازدید از بیمارستانها و ارزیابی شرایط موجود و میزان دسترسی بیمارستانها به اطلاعات ثبت احوال تاکید کرد.
پس از بحث و تبادل نظر در خصوص انتخاب شاخص هویتی غیرقابل تغییر برای نوزادان، مقرر شد گروه خونی آنها به عنوان شاخص در نظر گرفته شود و از طرح نرم افزاری احراز هویت مادران و نوزادان فاقد هویت که قرار است در بیمارستان امام خمینی (ره) بصورت پایلوت انجام شود بازدید صورت گیرد.


خبرنگار: سلطانی فرد
عکس: میری
   1397/7/1 11:33     
  
تعداد بازدید :  160