برگزاری ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نمازدر معاونت اجتماعی و فرهنگی
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه روز سه شنبه 6مرداد 97 ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز تشکیل شد.
ابتدا دکتر باقرزاده مدیر امور فرهنگی دانشگاه گفت در شورای فرهنگی دانشکده بین الملل در کنار مباحث فعالیت های جهادی صحبت از ایجاد تسهیلات و جاذبه های بیش از پیش برای نمازخانه ها و همچنین دانشجویان خارجی و اهل تسنن شد.
دکترعبدالرحمان رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه هم گفت پیگیری شود تا در تمامی واحدهای دانشگاه که دارای مسجد و نمازخانه هستنددر کنار سرویس های بهداشتی  پاشویه هایی برای شستن پای نمازگزاران و وضوی اهل سنت تعبیه شود.همچنین خواستاربرگزاری جلسات مستمرفرهنگی واحدها و تشویق و ترغیب هنرمندانه و غیر مستقیم به مسائل اجتماعی و فرهنگی و مخصوصا اقامه نماز شد.
دکتر صادق نیت رئیس بیمارستان امام خمینی گفت از فضای خوب محوطه های بیمارستان ها می شود برای تبلیغ و اشاعه ی مباحث اعتقادی و اجتماعی فرهنگی استفاده کرد.

خبرنگار و عکس: اشتیاقی


   1397/5/6 09:27     
  
تعداد بازدید :  116

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: