سازمان های مردم نهاد، در مسیر خودمراقبتی سازمانی
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، با حضور معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه، اولین کارگاه خودمراقبتی سازمانی ویژه سمن ها،  13 و 14 شهریور 97 برای نمایندگانی از سازمان های مردم نهاد برگزار شد
فعال بودن در حوزه سلامت از آنجایی آغاز میشود که شما برای سلامت خود و کارمندان تان ارزش قایل شوید و این نظام ارزش گذاری را در سازمان خود تسری دهید. با توجه به این مهم معاونت اجتماعی فرهنگی اقدام به برگزاری کارگاه خودمراقبتی سازمانی برای سازمانهای مردم نهاد نمود  در این کارگاه که با هدف توانمندسازی سمن ها درزمینه خودمراقبتی سازمانی برگزار شد، شرکت کنندگان ضمن آشنایی با مفاهیم خودمراقبتی و حیطه های آن و زیج خودمراقبتی به عنوان ابزاری برای نیازسنجی، مراحل ده گانه تدوین برنامه عملیاتی ارتقای سلامت در محل کار را فراگرفته و به صورت گروهی این مراحل را تمرین کردند. همچنین در بخشی از کارگاه، با استانداردها و نحوه تولید و ارزشیابی  انواع رسانه های آموزشی از جمله پمفلت، پوستر وکتابچه آشنا شدند.
در روز دوم کارگاه، دکتر رستمیان معاون اجتماعی و دکتر عباسی مدیر مشارکت های مردمی معاونت اجتماعی دانشگاه، در جمع شرکت کنندگان حضور یافته و با نمایندگان سازمان های مردم نهاد گفتگو کردند. دکتر رستمیان در خصوص سهم مردم در ارتقای سلامت گفت: «سهم مردم در تامین و ارتقای سلامت باید بیش از گذشته و به صورت سازمان یافته باشد. معاونت اجتماعی در همین راستا می تواند از فعالیت های سمن های سلامت محور پشتیبانی کرده و برای واگذاری بخشی از امور به سمن ها، مشارکت دادن آنها در تصمیم گیریها و سهم بیشتر آنها در بودجه بندی ها، نقش تسهیل گر داشته باشد». وی همچنین اظهار امیدواری کرد که در مجمع سلامت استان، برای سال 1398 به گونه ای عمل شود که مجمع را بخش غیردولتی و سمن ها  اداره کنند
همچنین دکتر عباسی اظهار امیدواری کرد که به همت سازمان های مردم نهاد وتعامل بیش از پیش معاونت اجتماعی با آنها مسیر برای مشارکت مردم در تامین سلامت، هموارتر شود.
این کارگاه توسط گروه آموزش و ارتقای سلامت و با همکاری اداره سازمان های مردم نهاد معاونت اجتماعی دانشگاه برگزار شد و نمایندگان بیش از 35 سازمان فعال در زمینه سلامت، در آن شرکت کردند.

 خبرنگار: نیکو سرشت
عکاس: میری
   1397/6/17 09:16     
  
تعداد بازدید :  195