نخستین جلسه هم اندیشی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران و ثبت احوال
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، نخستین جلسه هم اندیشی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران و ثبت احوال  روز شنبه 10 شهریور 97 در معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
به دلیل اینکه داشتن هویت، یکی از حقوق مسلم انسانها و مخصوصا کودکان قلمداد می شود و این در حالی است که برخی از افراد به دلایل مختلف فاقد هویت و شناسنامه بوده و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به بار خواهد آورد و می تواند به رشد آسیب های اجتماعی نیز منجر شود.
مدتی است جلساتی در سطح استان تهران برگزار می شود تا سازمانهای مختلف سهم خود را در حل این معضل ایفا کنند. دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان نخستین دانشگاه علوم پزشکی در این امر پیش قدم بوده و اجرای پایلوت طرح نرم افزاری احراز هویت مادران و نوزادان در مجتمع بیمارستانی امام گواه این موضوع است. در این جلسه بر لزوم احراز هویت افراد مجهول الهویه به خصوص مادران و نوزادان تاکید و در خصوص طرح نرم افزاری احراز هویت این افراد که قرار است با همکاری اداره ثبت احوال در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) به صورت پایلوت اجرا شود صحبت شد. پس از بحث و تبادل نظر فرمهایی نیز جهت ثبت اطلاعات مادران و نوزادان فاقد هویت مصوب و مقرر شد جلسات به صورت مستمر تا نهادینه شدن احراز هویت این قشر از جامعه ادامه یابد.
در این جلسه مدیران اجتماعی و مسئولین مددکاری اجتماعی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی، کارشناسان اداره ثبت احوال استان تهران، مدیر و مدیر درمان بیمارستان امام خمینی(ره)، مددکاران اجتماعی دو بیمارستان زنان و کارشناسان حوزه نوزادان معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی  حضور داشتند.

خبرنگار: سلطانی فرد
عکاس: میری


   1397/6/14 10:54     
  
تعداد بازدید :  166