برگزاری کارگاه مهارت‌های فرزند پروری
        به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارگاه مهارت‌های فرزند پروری ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، باحضور  دکتر رضا بازرگان، عصر روز چهارشنبه 7 شهریورماه  در محل سالن G6 ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
     دکتر بازرگان، در ابتدای جلسه عامل بلوغ زودرس کودکان را، غذاها و استرس عنوان کرد و به‌ضرورت تحسین قبل از انتقاد پرداخت و از حاضران خواست فرزندان خود را قبل از هر چیز تحسین کنند. وی مهارت را در دنیای متمدن کنونی حائز برتری دانست و در مذمت مدرک‌گرایی به جمله‌ای از آلبرت انیشتین استناد کرد که مدرک تحصیلی خود را عامل بازدارنده پژوهش بیشتر می‌دانست.
    بازرگان در ادامه به سنین کودکی تا نوجوانی اشاره کرد و سخنانی بدین مضمون عنوان کرد: در رابطه با کودکان 7 تا 13 سال رعایت سه احترام ضروری است: احترام به لوازم دیگران، احترام به عقاید دیگران و احترام به بدن دیگران.
       در ادامه افزود، رعایت 7 مسئله برای نوجوان ضروری است: اول او را نصیحت‌کنیم چون خود را عقل کل می‌داند. دوم سخنرانی طولانی برای آنان ممنوع است. نکته سوم، غرغر کردن به آن‌ها ممنوع است. چهارم، دادوفریاد زدن با آن‌ها ممنوع است. پنجم هرگز به آن‌ها برای خوب بودن رشوه ندهیم. ششم، هرگز به آن‌ها برای خوب بودن التماس نکنیم. نکته آخر اینکه هرگز آن‌ها را تنبیه نکنیم.
       نوجوانان موفق 4 دسته هستند: اول به‌سلامت خود اهمیت می‌دهند.  دوم اینکه افرادی سرافراز هستند که عزت‌نفس دارند. سوم افرادی سازگاری هستند یعنی با همه تعامل برقرار می‌کنند. چهارم اینکه سازنده هستند؛ یعنی در فعالیت‌های گروهی شرکت دارند و اهل انزوا نیستند. در مورد نوجوانان باید به سه نکته توجه کرد: اول اینکه با راه‌حل‌های پیش‌پاافتاده آن‌ها را راهنمایی نکنیم، نکته دوم اینکه بر آن‌ها نظارت کنیم اما بر کار آن‌ها دخالت نکنیم. نکته آخر اینکه نوجوانی را که درباره خودکشی صحبت می‌کند، هرگز دست‌کم نگیریم.
    جلسه کارگاه این چهارشنبه که مورد استقبال اکثریت قرارگرفته بود با پرسش و پاسخ شرکت‌کنندگان به پایان رسید. اما با استقبال خوب اعضای هیئت علمی، سلسله مباحث تربیتی و اخلاقی در جلسات آینده پیگیری خواهد شد.


خبرنگار: مسعود ایرجی 

   1397/6/11 12:32     
  
تعداد بازدید :  187