برگزاری جلسه‌ی هماهنگی فرایند پروژه Health Promoting Hospital
 به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه هماهنگی و بررسی فرایند پروژه  "بیمارستان های ارتقاء دهنده " HPH ( Health Promoting Hospital )یکشنبه 28 مرداد‌ 97 در بیمارستان ضیائیان برگزار شد.
این جلسه توسط مددکار اجتماعی بیمارستان خانم پورزندیان، با بیماران و خانواده آنها تماس گرفته شد و برای جلسه آموزش دیابت به بیمارستان دعوت شدند.جلسه آموزش تغذیه برای بیماران دیابتی توسط کارشناس تغذیه مرکز بهداشتی درمانی ابوذر، هماهنگ شد.
   1397/6/10 09:06     
  
تعداد بازدید :  192

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: