برگزاری جلسه تاثیر استقرار و کارایی مرکز توسعه جامعه نگر غذا و تغذیه بر وضعیت مراجعه کنندگان به نظام جامع سلامت
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، جلسه با عنوان  تاثیر استقرار و کارایی  مرکز توسعه جامعه نگر غذا و تغذیه بر وضعیت تغذیه مراجعه کنندگان به نظام جامع سلامت  در تاریخ 30 مرداد در دفتر ریاست معاونت اجتماعی فرهنگی  برگزار شد.
در این جلسه که با حضور دکتر عبدالهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، دکترنوبخت کارشناس دفتر بهبود تغذیه جامعه  وزارت بهداشت، دکتر ملک افضلی مشاور عالی معاونت اجتماعی فرهنگی و دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی و جمعی از مدیران و کارشناسان این معاونت برگزار شد، مقرر شد با اجرای طرح  استقرار مرکز جامعه نگرتوسعه غذا و تغذیه در تهران منطقه 17 و با توجه به اطلاعات حاصل از میزان شیوع  ناامنی غذایی و بیماریهای غیر واگیر مرتبط با تغذیه در این منطقه ،بتوان الگوی کارآمدی برای یک استراتژی مفید در ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه و اصلاح رفتارهای غذایی انجام شود که پی آمد آن کاهش بار بیماری های غیر واگیر است تا در نهایت موجب بهبود وضعیت سلامت مردم کشورمان شود.
 

گزارش: دکتر الهی
عکاس: میری
   1397/6/3 15:26     
  
تعداد بازدید :  144