شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه در روز سه شنبه 23 مرداد97  برگزار شد.
 در این جلسه که  اکثریت اعضا حضور داشتند دکتر رستمیان بر عملگرایی واحد ها تاکید کرد و افزود با توجه به مصوبات قبلی اعضاء و واحدهای تابعه آنها بر اجرای مصوبات قبلی تمرکز و توجه بیشتری نمایند ایشان در مورد کرسی های آزاد اندیشی نیز گفت لازم است دانشجویان نسبت به برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی اهتمام بیشتری داشته باشند و مطمئن باشند که دانشگاه و معاونت های مرتبط از آنان حمایت می کنند.
 آقای صفوی نماینده انجمن اسلامی دانشجویان نیز در مورد کرسی های آزاد اندیشی گفت یکی از مسائلی که باعث میشود این کرسی‌ها برگزار نشود عدم احساس اطمینان دانشجویان از «آزادی‌های پس از بیان» است و باید به گونه ای این اطمینان را به دانشجویان داد تا بدون دغدغه به این مسئله ورود پیدا کنند و آرا و نظرات مختلف نقد شود،  او با بیان اینکه بسیج و انجمن اسلامی تنها صداهای دانشجویی نیستند و گروه‌ها و افرادی با نظرات دیگر نیز وجود دارند گفت:  تحمل شنیدن صدای مخالف و نقد منصفانه از الزامات برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشه است. ایشان افزود در مورد تامین فضای مناسب برای برگزاری برنامه های فرهنگی دانشجویی از جمله برنامه های بسیج، انجمن اسلامی و کانون های دانشجویی،  برای تامین این فضا مشکل داریم و واحد های مختلف بابت سالن و یا کلاس برای برگزاری برنامه های فرهنگی از دانشجویان طلب اجاره بها می کند در حالی که هم دانشجو و هم برنامه متعلق به دانشگاه و در راستای اهداف دانشگاه است.
وی مشکل اصلی در این زمینه را عدم مدیریت واحد و یکپارچه سالن های دانشگاه خواند و افزود شاید با تهیه یک سایت یا سامانه ای برای مدیریت یکپارچه سالن ها و آمفی تئاترها بتوان از آنها استفاده بهینه کرد در حالی که گاهی علی رغم نیاز به این فضاها به دلیل مدیریت صنعتی و درخواست اجاره بها این فضاها و سازمانها بدون استفاده مانده و برنامه‌های فرهنگی نیز اجرا نمی‌شود.
در این جلسه ستوده نماینده بسیج دانشجویی نیز ضمن بیان مختصری ازچگونگی اردوهای جهادی بسیج دانشجویی، یکی از نیازهای این اردوها را منابع مالی خواند و افزود جهادگرانی که در اردوهای جهادی فعالیت ها دارند برای تامین مالی این اردوها خود آستین همت بالا زده اند و در طرحی به نام «ماه شب چهارده» در چهاردهم هر ماه قمری مبلغی را برای تخصیص به  این اردوها واریز می کنند. در ادامه تعمیم این موضوع را به کل جامعه دانشگاهی و تشکیل خیریه برای رفع نیازهای مستمندان که در اردوهای جهادی به آنان ارائه می شود را یکی از راهکارها برای تامین مالی اردوهای جهادی دانست.
اعضای شورا ضمن بحث در مورد مسائل فرهنگی و ارائه راهکارهای خود مقرر کردند موضوع استفاده از سالن های دانشگاه برای برگزاری برنامه های فرهنگی به هیئت رئیسه دانشگاه ارجاع شده و موضوع خیریه ها نیز در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.

گزارش: واحد فرهنگی
 


   1397/5/24 14:58     
  
تعداد بازدید :  210