برگزاری جلسه هماهنگی امور در بیمارستانهای ارتقا دهنده سلامت در بیمارستان ضیاییان
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی،  چهارشنبه   17 مرداد  سومین جلسه هماهنگی امور در بیمارستانهای ارتقا دهنده سلامت در بیمارستان ضیاییان برگزار گردید.
 در این جلسه از معاونت اجتماعی فرهنگی ،خانم دکتر عبدی ،الهی و امینی و از بیمارستان ضیاییان خانم عابدی (مترون) ،مومنی (سوپروایزر آموزشی) ،جعفری (سوپروایزر بخش داخلی) و پورزندیان ،مددکار بیمارستان حضور داشتند.
جزییات کار توسط خانم دکتر عبدی شرح داده شد و فرمه
ایی که لازم است یک روز قبل از ترخیص برای بیماران تکمیل گردد توضیح داده شد.
همچنین در مورد جلسات آموزشی و زمان بندی پیگیریهای تصمیم گیری شد و  مققر شد تا اولین جلسه آموزشی روز یکشنبه ،28 مردادماه برای بیماران دیابتی ترخیص شده برگزار شود.
 

خبرنگار: الهی 

   1397/5/22 08:25     
  
تعداد بازدید :  142

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: