جلسه مشترک کارشناسان امور فرهنگی دانشگاه و مرکز تحقیق و توسعه سیاستهای دانشگاه
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، نشست مشترک کارشناسان امور فرهنگی و مرکز تحقیق و توسعه سیاستهای دانشگاه با حضور دکتر باقرزاده مدیر امور فرهنگی ، چهارشنبه 17 مرداد ۹۷ در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
این نشست با هدف انجام پروژه های مشترک و همکاری واحدهای مرکز تحقیق و توسعه سیاستهای دانشگاه و مدیریت امور فرهنگی برگزار شد.
خانم دکتر قدیریان اظهار داشت حدود 3 سال قبل طرح مشترکی با همکاری معاونت فرهنگی وقت و مرکز تحقیق و توسعه سیاستهای دانشگاه با هدف شناسایی مؤلفه ها و شاخص هایی برای ارزیابی امور مربوط به حوزه فرهنگی دانشگاه شروع شد که در آن طرح ضمن مطالعه اسناد بالادستی از منابع سایر کشورها نیز استفاده شد و مجموعاً 70 شاخص فرهنگی برای ارزیابی حوزه فرهنگ شناسایی گردید. این 70 شاخص با توجه به دیدگاه ها و نظرات معاونت های مختلف دانشگاه اولویت بندی و در نهایت 13 شاخص به عنوان اولویت های فرهنگی دانشگاه انتخاب شد و توسط هیئت رئیسه دانشگاه تایید گردید. سه اولویت از 13 اولویت به صورت جداگانه در حال بررسی است و این قابلیت وجود دارد که 10 اولویت دیگر در قالب یک طرح تحقیقاتی مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه، این موضوع بوسیله کارشناسان در مدیریت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد  پروپوزال واحدی توسط دفتر تحقیق و توسعه سیاستهای دانشگاه برای بررسی این شاخص ها تدوین و به صورت مشترک با معاونت اجتماعی فرهنگی و معاونت های مرتبط اجرایی گردد.
 
خبرنگار: فصیحی


   1397/5/21 08:22     
  
تعداد بازدید :  145