برگزاری جلسه با رابطین خیرین و مسئولین مددکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، شانزدهم مرداد ماه 97 جلسه ای با حضور دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه، دکتر جوادی رییس اداره مددکاری وزارت بهداشت، دکتر عباسی مدیر مشارکتهای مردمی ، سعادت رئیس اداره خیرین ، سلطانی مسئول مددکاری معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه و جمعی از کارشناسان وزارت بهداشت، رابطان خیرین سلامت و مسئولین مددکاری مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
در این جلسه شرح وظایف و اقدامات مورد انتظار از رابطین خیرین سلامت مطرح گردید و مسئولین واحدهای مددکاری مراکز به بیان مشکلاتی که با آنها دست به گریبان هستند پرداختند.
دکتر رستمیان ضمن اشاره به اهمیت نقش مددکاران اجتماعی در سیستم وکمک به بیماران، خواستار مشارکت و ارتباط بیشتر با معاونت اجتماعی فرهنگی جهت پیگیری مطالبات مطروحه شدند.
دکتر جوادی نیز پس از شنیدن مسائل و مشکلات مطرح شده توسط مددکاران اجتماعی عنوان کردند که اقداماتی در سطح وزارت بهداشت جهت حل مشکلات و ارتقا مددکاری اجتماعی در حال پیگیری و انجام است.
 
 
خبرنگار: سلطانی
عکاس: میری


   1397/5/17 13:58     
  
تعداد بازدید :  176