بازدید از بیمارستان یاس و آرش توسط معاونت اجتماعی فرهنگی
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی،  نهم و چهاردهم مرداد ماه 97 بازدید از بیمارستان های یاس و آرش با حضور مدیر بیمارستان ها ، مدیر مشارکتهای مردمی دانشگاه، رییس اداره امور خیرین، مسئول مددکاری معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه و جمعی از کارشناسان هر دو بیمارستان انجام گرفت .
در این بازدیدها مباحثی از قبیل پلاک کوبی تجهیزات اهدا شده توسط خیرین، ایجاد درگاه مربوط به نیازهای بیمارستان ، شماره حساب واریزی کمک های مردمی در پورتال بیمارستان، ایجاد و به روز رسانی شناسنامه خیرین،  مشکلات ثبت موسسه خیریه بیمارستانی ، همراه سرا، مراسم گلریزان، همکاری در ارائه مطالب جهت  نشریه خوبان شهر،ارجاع بیماران نیازمند به ادارات اوقاف شهر تهران و پیگیری موقوفات بیمارستانها، اجرای پروتکل های مددکاری اجتماعی و گزارش فعالیت های مددکاران اجتماعی مطرح گردید. در نهایت مقرر گردید گزارشات روند اقدامات ارسال و پیگیری لازم نیز از طرف ستاد صورت پذیرد.
 
خبرنگار: سلطانی


   1397/5/17 13:57     
  
تعداد بازدید :  140

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: