جلسه هماهنگی ستاد فعالیتهای جهادی دانشگاه با معاونت بهداشت
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، روز دوشنبه 8 مرداد جلسه هماهنگی ستاد فعالیتهای جهادی با معاونت بهداشت با حضور دبیر ستاد  جناب آقای دکتر باقرزاده و معاون اجرایی معاونت بهداشت جناب آقای دکتر رهنما و نمایندگان بسیج دانشجویی در معاونت بهداشت دانشگاه برگزار شد.
ابتدا دکترباقر زاده  پیرامون تشکیل این ستاد صحبت کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران مدت زمان زیادی است که فعالیتهای جهادی خود را شروع کرده و گروههای مختلف خدمات زیاد وارزشمندی را ارائه داده اند، این ستاد جهت هماهنگی،پشتیبانی و ساماندهی فعالیتهای جهادی همچنین نیاز سنجی از مناطق محروم و جهت ارائه خدمات بهتر ومنظم تر تشکیل شده است.
نامبرده عنوان کرد خواسته ی وزراتخانه از ستاد  این است که اولویت ارائه خدمات به مناطق  محروم استان تهران باشد سپس هرکدام از حاضرین به پیشینه ی فعالیتهای خود اشاره و تجربیات خود از قبیل گروه جهادی دست های مهربان، که منجر به ویزیت 30 هزاربیمار توسط پزشکان عمومی شد که از این تعداد 19 هزار نفر به پزشک متخصص ارجاع وتعداد4هزار نفرجهت بستری به بیمارستان ارجاع شده است.
در ادامه آقای دکتر امینی منش در مورد تغییر سازو کار اردوهای جهادی دستان مهربان توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: هم اکنون «سیستم ارجاع» جایگزین اردوهای جهادی دستهای مهربان شده است.
همچنین به فعالیت بسیج در استان های مختلف و منطقه ی محمود آباد شرق تهران که  منطقه ای بسیار محروم است اشاره شد.
در پایان مقرر شد تا منطقه هدف محمود آباد در حاشیه شرق تهران قرار گیرد ودر ضمن  جهت ارائه خدمات دندانپزشکی جلسه ای با مسئولین دانشکده ی دندانپزشکی برگزار گردد.

خبرنگار: اشتیاقی   1397/5/13 09:01     
  
تعداد بازدید :  195