جلسه کارگروه معاونت اجتماعی در پدافند غیر عامل
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، اولین جلسه کار گروه معاونت اجتماعی در پدافند غیر عامل با حضور اعضا   8 مردادماه تشکیل شد .
در این نشست در مورد کارکردمعاونت اجتماعی با رویکرد خود مراقبتی در بلایا و اثر بخش نمودن حمایت های اجتماعی از طریق توانمند سازی کارشناسان و حامیان سلامت شامل رابطین سلامت محلات،ادارات و سازمان ها با توجه به ظرفیت کانون های سلامت بحث و تبادل نظر انجام شد.
همچنین در مورد تدوین بسته ها و محتوی آموزشی مورد نیاز در مورد مسایل اجتماعی و تدوین سناریو ها و مانورهای دور میزی در شرایط اجتماعی بحرانی و اثر بخش نمودن حمایت ها بحث و تبادل نظر شد.
در ادامه دکتر وحید سهرابیمدیر مرکز مدیریت حوادث و پدافند غیرعامل در مورد تدوین و تنظیم پرو پوزال هایی به صورت HSR  با رویکرد مسایل اجتماعی موثر با هماهنگی دانشکده بهداشت مورد بحث قرار گرفت و در مورد ارتباط  کار گروه های هشتگانه پدافند در تنظیم برنامه ها نیز تبادل نظر صورت گرفت.
 
گزارش: وزیری
عکس: میری


   1397/5/9 08:23     
  
تعداد بازدید :  167