نشست مشترک معاونت اجتماعی فرهنگی و معاونت دانشجویی دانشگاه
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، نشست مشترک مدیریت امور فرهنگی معاونت اجتماعی فرهنگی و مدیریت امور هنری و فوق برنامه معاونت دانشجویی دانشگاه روز چهارشنبه 3 مرداد 97 با حضور دکتر نوروزی مدیر امور هنری و فوق برنامه معاونت دانشجویی و فصیحی رئیس اداره فعالیتهای فرهنگی و هنری معاونت اجتماعی فرهنگی و کارشناسان دو معاونت در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
این نشست با هدف برنامه ریزی برای فعالیت های مشترک دو معاونت برگزار گردید.
در این نشست کارشناسان هر مدیریت فعالیت هایی را که قابلیت اجرای آن به صورت مشترک وجود داشت را عنوان کردند و مقرر شد کارشناسان هر دو مدیریت اولویت های خود را برای اجرای پروژه های مشترک مشخص کنند و در جلسه آتی طبق توافق طرفین پروژه ها تعیین و با همکاری یکدیگر در حوزه های هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان اجرا شود.
لازم به ذکر است کلیات برگزاری یک جشنواره فرهنگی، ادبی هنری با دو بخش «سلامت معنوی» و «آزاد» مورد موافقت قرار گرفت که در صورت اجرایی شدن این توافق در سالجاری شاهد برگزاری این جشنواره در دانشگاه خواهیم بود.
در این نشست، مباحثی همچون آسیب شناسی فضای فرهنگی در دانشگاه ها، فضای مجازی و سواد رسانه ای، کرسی های آزاداندیشی و حضور اساتید در کرسی ها همراه با دانشجویان، انجمن های علمی، کانون های فرهنگی، نشریات، اجرای تقویم مناسبت های فرهنگی در دانشگاه، جلسات مجمع ذاکرین، مسابقات کتابخوانی، تشکیل و تقویت کانون های فرهنگی   مطرح شد و مقرر گردید در قالب پروژه های فرهنگی تعریف شود و هر دو معاونت نسبت به اجرایی شدن آنها در جلسات آتی پیگیری های لازم را به عمل آوردند.

خبرنگار: قدس
عکس: میری


   1397/5/6 13:30     
  
تعداد بازدید :  190