کارگاه بهبود راه های ارتباطی توسط معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد
به همت واحد مددکاری اجتماعی معاونت اجتماعی فرهنگی کارگاه بهبود راه های ارتباطی توسط معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
 
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، کارگاه آموزشی «راهکارهای بهبود ارتباط» در تاریخ 31 تیرماه 1397 در سالن شورای معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
 در این کارگاه 6 ساعته که به همت واحد مددکاری اجتماعی معاونت اجتماعی فرهنگی و با تدریس خانم محمدزاده برگزار گردید شیوه های ارتباطات مؤثر به مددکاران اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران آموزش داده شد.


خبرنگار: سلطانی
عکاس: میری


   1397/4/31 16:06     
  
تعداد بازدید :  142