برگزاری جلسه‌ شورای تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه شورای تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران دوشنبه  1 مرداد ماه‌ 97 در دفتر ریاست معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، با حضور دکتر برکتی مدیرمولفه های اجتماعی موثر بر سلامت  و جمعی از مدیران وکارشناسان معاونت های درمان ، بهداشت و اجتماعی از دانشگاه های علوم پزشکی ایران ، شهید بهشتی، تهران و علوم بهزیستی و توانبخشی  برگزار شد.
 
در ابتدا دکتربرکتی مدیرمولفه های موثر بر سلامت اجتماعی فرهنگی دانشگاه گفت: در رابطه با پروژه تدوین جامع سلامت که جای خالی آن در استان تهران احساس می شود، پیرو جلسه قبلی مصوَب گردید؛ پروپوزال تدوین برنامه جامع سلامت دانشگاه تهران و با هماهنگی سه دانشگاه دیگر به متولی دکتر گشتائی یکی و نهایی گردد که بعد از ویرایش و نهایی شدن در هیأت رئیسه طرح و مصوبب گردد و متعاقباً از تا از طریق استانداری پیگیری ها انجام گردد. از مباحث مهم تدوین جامع سلامت ، بحث پیام گزاران سلامت  است که از هر سازمان و نهاد استان یک نفر به عنوان Focol Point معرفی گردد. با سازمان هایی که با کارگروه سلامت و امنیت غذایی کار می کردند این روند را ادامه خواهیم داد این سازمان ها به سلامت جامعه محیطی اهمیت می دادند و در جشنواره مسئولیت های اجتماعی علاقه مندانه پیگیر ارتقای سلامت پرسنل دستگاه خود بودند بنابراین در هر سازمانی حضور یک پیام گزارسلامت بدیهی است و برای برقراری ارتباط با معاونت اجتماعی ملزوم است.    
 
دکتر توکلی کیا متخصص پزشکی اجتماعی گفت :  نظام نامه استانی مدیریت سلامت همه جانبه با رویکرد مولفه های اجتماعی سلامت، جزئیات اساس نامه برنامه جامع سلامت استان و آئین نامه ها و شیوه نامه تشکیل و وظایف ارتقای مرتبط با بخش پیام گزاران سلامت دستگاه ها را ارائه دادند.
 
دکتر قنبری مدیر SDH دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: انعطاف پذیری نسبت به نظام نامه با توجه به شرایط استان تهران که قابل اجرا باشد لازم است . سفیران سلامت ادارات را می توان به عنوان پیام گزار دستگاه مربوطه معرفی کرد و یکپارچگی را ایجاد نمود.
 
دکتر گشتائی مسئول سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: گزارش جامع پروپوزال نهایی شده را ارائه دادند که شامل خلاصه مشخصات طرح، روش اجرای طرح ، روش جمع آوری داده ها، خلاصه هزینه ها، اطلاعات مربوطه به عوامل اجرایی طرح می باشد .
 
در ادامه دکتربرکتی مدیر مولفه های اجتماعی افزود: پروپوزال در هیأت رئیسه به تصویب برسد، آماده سازی برای طرح در کارگروه سلامت و امنیت غذایی و نامه پیام گزاران به سازمان ها و نهادهای مورد نظر با هماهنگی اعضای محترم ارسال می گردد.
 
دکتر امامی معاون فنی مرکز بهداشت دانشگاه ایران در پایان اشاره کرد: برای توجیه سازمان ها برنامه تدوین سلامت به چند قسمت تقسیم گردد و به صورت بطئی پیگیری گردد.
 
 
گزارش : اسلامی نیا
عکس : میری


   1397/5/3 15:55     
  
تعداد بازدید :  219