دومین جلسه معاونین دانشجویی در سال 97 برگزار شد

به گزارش روابط  عمومی معاونت اجتماعی، دومین جلسه معاونین دانشجویی فرهنگی دانشگاه روز یک شنبه مورخ 31 تیر 97 در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
ابتدا دکتر باقرزاده مدیر امور فرهنگی دانشگاه در خصوص تخصیص و برنامه ریزی به جا و به  موقع بودجه فرهنگی دانشکده ها و داشتن تقویم فرهنگی و اجرای دقیق و ثبت مستندات صحبت کرد و اشاره کرد که بودجه ی فرهنگی صرفا باید در کارهای فرهنگی هزینه شود و اگر هدایایی تهیه میشود آن هدیه نیز خود بایستی فرهنگی و در راستا و اشاعه ی فرهنگ باشد، ایشان گفت معاونین محترم دانشجویی فرهنگی اکتفا به  بودجه تخصیص داده نکنند و از بودجه دانشجویی و منابع واحد خود نیز استفاده کنند.
سپس هرکدام از حاضرین به ارائه برنامه ها و پشنهادات خود پرداخته و معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه دکتر رستمیان ضمن تشکر از فعالیت همکاران افزود:  امور فرهنگی و اجتماعی منفک از یکدیگر نیستند و معاونین دانشجویی و فرهنگی از فعالیت های اجتماعی غافل نباشند و اساتید و دانشجویان پر انرژی را که دارای افکار خلاقی هستند وارد این عرصه نمایند. ایشان گفت ضمن اهتمام به  فعالیت در خصوص خیرین و سمن ها در این خصوص اگر کمک یا مشاوره ای احتیاج باشد ازراهنمایی مدیران و کارشناسان معاونت اجتماعی فرهنگی استفاده شود.
مهمان مدعو این جلسه دکتر درگاهی در خصوص طرح تهیه و تدوین مولفه های فرهنگ سازمانی بر اساس ارزش های ایرانی – اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی تهران توضیحاتی را ارائه کرد و با توزیع فرم پرسش نامه ای خواهان  جمع آوری و دریافت نظرات و پیشنهادهای اساتید و دانشجویان و کارکنان شدو اظهار امیدواری کرد تا این طرح و برای دانشگاه منتج به تهیه یک نسخه پایدار و منشور فرهنگی شود تا بتوانند روابط بین افراد را تقویت کند.
در پایان آقای دکتر صادقیان در خصوص فعالیتهای جهادی توضیحاتی داد و گفت پیش از این فعالیت گروههای جهادی بصورت پراکنده انجام می شد از اینکه در حال حاضرمعاونت اجتماعی و فرهنگی متولی این امر شده اظهار خشنودی کرده و امیدوار بود تا از این پس با تهیه ی بانک اطلاعاتی پرسنل از بین داوطلبین در رده های مختلف و نیازسنجی از متولیان امر این اردوها به شکل مفیدتری برگزار گردد.
 
خبرنگار: اشتیاقی
عکاس: میری
 
   1397/5/1 12:15     
  
تعداد بازدید :  332