نشست مشترک دفتر تعهد حرفه ای و معاونت اجتماعی فرهنگی
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، نشست مشترک دفتر تعهد حرفه ای و معاونت اجتماعی فرهنگی روز شنبه 30 تیرماه 97 با حضور دکتر پارساپور معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی و دکتر باقرزاده مدیر امور فرهنگی و کارشناسان تعهد حرفه ای و کارشناسان امور فرهنگی در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
این نشست با هدف تعریف پروژه های مشترک و همکاری واحدهای دفتر تعهد حرفه ای و مدیریت امور فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
دکتر باقرزاده جشنواره ای با موضوع تعهد حرفه ای را پیشنهاد کردند که در این زمینه کارشناسان نظرات خود را اعلام کردند و مقرر گردید معاونت های اجتماعی و فرهنگی، دانشجویی، گروه اخلاق پزشکی، روابط عمومی و دفتر تعهد حرفه ای به صورت مشارکتی جشنواره را برگزار کنند.
در ادامه دکتر پارساپور اظهار داشتند که برای برگزای این جشنواره از وزارت ارشاد اسلامی و دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران همکاری به عمل آید و نیز دبیر کمیته های اجرایی، فنی و علمی معرفی گردد.
در پایان مقرر گردید معاونت اجتماعی فرهنگی دبیر اجرایی جشنواره و دفتر تعهد حرفه ای دبیر علمی جشنواره معرفی کنند تا با دعوت از افراد ذیصلاح دیگر، کمیته برگزاری جشنواره فعالیت خود را آغاز کنند.

خبرنگار: قدس
عکاس: حسین  میری


   1397/4/31 10:58     
  
تعداد بازدید :  239