تقدیر ستاد اقامه نماز استان تهران از دانشگاه علوم پزشکی تهران
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، ستاد اقامه نماز استان تهران فعالیت های ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی تهران را شایسته تقدیر ارزیابی کرد.
این ستاد بر اساس «دستور العمل ارزیابی عملکرد توسعه و ترویج فرهنگ  اقامه نماز »پس از دریافت گزارشات و مستندات مربوط به فعالیت های ستاد اقامه نماز  دستگاههای اجرایی  استان تهران اقدام به بازدید میدانی  و ارزیابی آنها کرده و نتایج ارزیابی را اعلام می کند. با توجه به مستندات ارائه شده و ارزیابی های انجام شده این ستاد فعالیت های ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی تهران را قابل تقدیر اعلام کرد.
حجت الاسلام علیرضا قندی مدیر ستاد اقامه نماز استان تهران نتیجه این ارزیابی را به شرح زیر به دانشگاه اعلام نمود.
 
برادر ارجمند جناب آقای دکتر عباسعلی کریمی
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران
 سلام علیکم
ستاد اقامه نماز در اجرای منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی مبنی بر ارائه گزارش میزان پیشرفت برنامه ها وفعالیت‌های اقامه نماز دستگاههای اجرایی و معرفی برترین ها بر اساس «دستورالعمل ارزیابی عملکرد ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز» با تشکیل هیئت ارزیابی عملکرد مستندات ارسالی سال ۱۳۹۶ دستگاه مورد بررسی قرار گرفت نتایج به دست آمده به شرح جدول ذیل بیانگر عنایت و توجه حضرتعالی و تلاش خوب دبیر محترم شورای اقامه نماز و مجموعه دست‌اندرکاران بوده که با عنوان شایسته تقدیر تعیین گردید.
 امید است در سال ۱۳۹۷ نیز با تأکید بر اجرای توافقنامه فی مابین، تعیین اهداف روشن، راهبردهای موثر، تدوین برنامه عملیاتی مشخص، پیگیری و ارزیابی مستمر، تهیه مستندات اجرایی کافی و ارائه مستندات و برنامه ها در سامانه سجاده، زمینه پیشرفت بیشتر در توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز را فراهم آورید انشاءالله
  

جدول امتیازات مکتسبه دستگاه در تحقق توافقنامه و ماموریت‌های حاکمیت و قانونی سال ۱۳۹۷
ردیف شاخص های ارزیابی عملکرد امتیاز شاخص نمره مکتسبه درصد امتیاز
1 تحقق تکالیف عمومی مدیریتب – تمهیدی 450 380 84
2 تحقق برنامه های آموزشی – پژوهشی 350 250 71
3 تحقق برنامه های فرهنگی تبلیغی 200 175 88
* جمع میزان تحقق برنامه ها 1000 805 81
* عنوان مکتسبه دستگاه شایسته تقدیر
 
 
                                                                                            علیرضا قندی                        
مدیر ستاد اقامه نماز استان تهران             

 
   1397/4/27 10:45     
  
تعداد بازدید :  199

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: