جلسه مشترک کارشناسان فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، اولین جلسه مشترک بین کارشناسان فرهنگی دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 23 تیرماه 97 در  محل معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
در این جلسه به تشریح  فعالیتهای مختلف امور فرهنگی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخته شد، این موارد شامل: جلسات ستادها و شوراهای فرهنگی، برگزاری کارگاههای آموزشی برای اعضای هیئت علمی، کارگاههای آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان، برقرای شبکه ارتباطی مسئولان و رابطان با مدیر فرهنگی، تشکیل کانون های هنری، بازدید نمازخانه ها و برگزاری دوره های آموزش مداحی می باشد.
همچنین خانم ضرغام کارشناس مسئول نشریات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ارتباط با انتشار فصلنامه های  آن دانشگاه و دیگر فعالیتهای آن معاونت توضیحاتی ارائه داد.
در خاتمه بر تداوم برگزاری جلسات هم اندیشی و انجام پروژه های مشترک فرهنگی بین دو دانشگاه تاکید شد.
 
خبرنگار: کاظم زاده


   1397/4/24 11:06     
  
تعداد بازدید :  258