برگزاری سومین جلسه کمیسیون ماده 1 ارتقاء در سال 97
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه ی کمیسیون ماده 1 ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه سه شنبه 12 تیر ماه 97 در محل این معاونت تشکیل شد.
در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، متقاضی ارتقاء به مرتبه دانشیاری و استادی مورد بررسی قرار گرفت.
 
پس از بحث و بررسی و تبادل‌ نظر مستندات ارائه شده در پرونده‌ها مقرر شد افراد واجد شرایط امتیاز فرهنگی جهت ارتقاء به مرتبه دانشیاری به هیئت ممیزه معرفی شوند.
دکتر سمیه جلیلوند -  دکتر افسانه متولی حقی –  دکتر تکتم فقیهی

همچنین افراد ذیل جهت ارتقاء به مرتبه استادی به هیئت ممیزه معرفی شدند:
دکتر مهناز خانوی –  دکتر محمود علیمحمدی –  دکتر معصومه دورقی


خبرنگار:کاظم زاده
عکاس:میری   1397/4/13 12:56     
  
تعداد بازدید :  256