برگزاری نشست ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، دومین نشست ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه  با حضور اکثریت اعضا یکشنبه 10 تیر در سالن شورای معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد. دکتر رحیم نیا مدیر برنامه ریزی منابع مالی و پایش عملکرد دانشگاه نیز با توجه به دستور جلسه مهمان این ستاد بود.
در ابتدا جلسه دکتر باقرزاده مدیر امور فرهنگی دانشگاه با توجه به ابلاغ وزارت بهداشت، کانون ها و گروه های جهادی لازم است مجوز تاسیس را  از شورای فرهنگی اخذ کنند، البته شورای فرهنگی می تواند برای تسریع در کار این موضوع را به معاونین دانشجویی یا اجتماعی فرهنگی تفویض اختیار نماید و برگزاری اردوی جهادی باید با مجوز و نظارت شورای ستاد فعالیت های جهادی انجام گیرد. ایشان افزود: احکام دبیران کانون های جهادی نیز پس از انتخابات کانون باید توسط شورای فرهنگی صادر شود و در این مورد نیز شورای فرهنگی می تواند تفویض اختیار نماید. ایشان در ادامه توضیحات کاملی را در مورد جزئیات فرم های پایش ارائه داد.
 دکتر عیسی زاده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم  رهبری در دانشگاه ضمن تقدیر از سابقه فعالیت های انجام شده در حوزه جهادی ، مشکل اصلی را عدم تخصیص بودجه مناسب به این فعالیت ها دانست، و در ادامه افزود هدف از فعالیت جهادی را فقط خدمات رسانی به مناطق محروم ندانیم بلکه هدف اصلی تربیت معنوی دانشجویان است. تجربه نشان داده است که از آنجایی که دانشجویان محرومیت و فقر را از نزدیک لمس می کنند نگاه به زندگی و مسائل معنوی در آنها تغییر می کند و با نگاه به بر طرف کردن مشکلات اجتماعی می توان کارهای بزرگی انجام داد.
در ادامه آقای دکتر باقری مسئول بسیج دانشجویی گزارشی در خصوص سابقه فعالیت در شهرستان های مختلف و میزان اثر گذاری این فعالیت ها ارائه کرد. سپس دکتر رحیم نیا در ارتباط با بودجه فعالیت های جهادی در سالهای 95 و 96 آماری ارائه کردند.
 دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه با اشاره به موارد مطرح در بودجه تخصیص یافته به این ستاد پیشنهاد کرد  در جلسه ای با حضور مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ، معاون دانشجویی و مسئول بسیج جامعه پزشکی در خصوص تعیین سقف بودجه فعالیتهای جهادی، اردوی راهیان نور و اردوهای زیارتی بحث و تبادل نظر صورت گیرد.
 
در پایان آقای محمد زادگان دبیر کانون دانشجویی خیریه کیش مهر در خصوص فعالیت جهادی این کانون در کشور کنیا  توضیحاتی ارائه کرد  و مقرر شد در جلسه آتی بحث و تبادل نظر انجام شود.

 
خبرنگار: فصیحی
عکاس:میری


   1397/4/12 15:03     
  
تعداد بازدید :  210