برگزاری اولین جلسه‌ی تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران سه شنبه  5 تیر ماه‌ 97 در دفتر ریاست معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، با حضور دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی و جمعی از کارشناسان معاونت های درمان ، بهداشت و اجتماعی از دانشگاه های علوم پزشکی ایران ، شهید بهشتی و علوم بهزیستی  برگزار شد.
 
در ابتدا دکتررستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه گفت:  شبکه بهداشت ارتباط اجتماعی سازی و خود مراقبتی را در  برنامه های اصلی خود داشته باشد، همه برنامه های دانشگاهی باید به سمت اجتماعی شدن رفته و جلسات هم افزایی در بین دانشگاه ها بوجود آید .  
ایشان افزود: یکی از اهداف مهم وزارت علوم پاسخ دهی به جامعه است و طبق فرمایش مقام معظم رهبری باید همه ادارات با تمام ظرفیت برای مردم کار کنند، اولویت اول این کارگروه سلامت منطقه می باشد که تمامی دانشگاه  های علوم پزشکی استان تهران باید پاسخگوی اجتماعی باشند.
 
در ادامه دکتربرکتی مدیر امور اجتماعی افزود: در اردیبهشت سال جاری برنامه مجمع سلامت ملی با دانشگاه های علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی به انجام رسید و همایش بزرگ مجمع ملی استان تهران توانست با گردآوری مسئولان کشوری  و لشکری استان تهران استارت خود را بزند. وی گفت: نظام استان تهران دارای ویژگی خاصی است و با بکارگیری نیروهای آکادمی می توان براین مشکل فارغ آمد. فعالیت های گروهی هر سه دانشگاه علوم پزشکی در برنامه های جامع سلامت استان موثر است، بنابراین جلسات مستمر هر سه دانشگاه بصورت هر دو هفته یکبار می تواند در این امر ما را یاری نماید.
دکتر گستائی مسئول سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: بر طبق روال وزارت خانه که از دوسال قبل شروع شده  پیش برویم تا سریع تر به نتیجه مطلوب دستیابی داشته باشیم بایستی از وضعیت موجود سلامت استان یک داشبوردی تهیه کنیم که با تقسیم کار در بین دانشگاه ها امکان انجام روند موجود میسر خواهد بود باید پروپوزال با همکاری دانشگاه های دیگر مکتوب و مصوب شود و سهم هر دانشگاه در تامین منابع مالی مشخص شود.
دکتر میرزایی از معاونت بهداشت دانشگاه ایران با اشاره به برنامه شورای امنیت غذایی که وزارت خانه متولی آن است افزود: می توان از امکانات کارگاه ها و صورت جلسات آن ها بهره برد و اصلاح روند فرایند را ادامه داد،  به پیشنهاد من هماهنگی 4 دانشگاه استان تهران با مدیریت دکتر رستمیان امکان پذیر خواهد بود. ایشان ادامه داد، باید ابلاغ ها و تعیین مسئولیت هر عضوی در این کارگروه مشخص شود  زیرا با 13 کارگروه تخصصی طرف هستیم و چون این ابلاغ ها از جانب استانداری است باید نسبت به این موضوع واقف باشند تا بتوانیم از امکانات آنها استفاده کنیم.
دکتر امینی منش مدیر گروه بیماریهای غیر واگیر از معاونت بهداشت گفت: 16 شاخص پیمایشی در اسلامشهر توسط دکتر ملک افضلی در سالهای گذشته انجام شد و اطلاعات خوبی در دست ایشان می باشد که از آن هم می توان بهره برد. 
در پایان دکتر توکلی معاون اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی افزود: دانشگاه علوم بهزیستی در حوزه تولید فکر آسیب های اجتماعی و توانبخشی کار کرده است و آموزش های لازم داده شده است، دراین حوزه می توان انجمن ها را وارد کرد و شاخصی بگذاریم تا رفتاری اتفاق بیافتد.
 
خبرنگار: اسلامی نیا
عکاس: میری
 
 
   1397/4/12 13:03     
  
تعداد بازدید :  221