برگزاری جلسه‌ی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر
 به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر دانشگاه، با حضور اکثریت اعضاء، یکشنبه 3 تیرماه 97 تشکیل ‌شد.
در این جلسه که با حضور معاون محترم اجتماعی فرهنگی دانشگاه، دکتر عبدالرحمن رستمیان تشکیل شد، ابتدا دکتر باقر زاده مدیر محترم فرهنگی دانشگاه به بحث رسیدگی به مفاد برنامه عملیاتی وزارت بهداشت در خصوص اجرای آئین‌نامه امربه‌معروف و نهی از منکر پرداخت و حاضران نظرات خود را بیان کردند.
در ادامه مقرر شد، ستادهای فرهنگی متناظر ازجمله ستاد امربه‌معروف در دانشکده‌ها، همانند 8 ستاد فعال در معاونت اجتماعی فرهنگی (تحت نظر معاونت دانشجوئی، فرهنگی دانشکده‌ها و ریاست بیمارستان‌ها) فعال شوند. همچنین تمهیداتی ایجاد شود تا دانشجویان به‌سوی انجام فریضه امربه‌معروف هدایت شوند.
 در جلسه مصوب گردید تا برنامه‌های اجرائی این شورا همچون سال گذشته در قالب‌های برنامه‌های گوناگون نظیر طرح‌های ستاد صیانت از حقوق شهروندی، کمیته انطباق، (به‌عنوان‌مثال: پوشش بیماران) برنامه رفتار و پوشش حرفه‌ای کارکنان و دانشجویان، فعالیت‌های جهادی، کارگاه‌های اعضاء هیئت‌علمی، آموزش ضمن خدمت کارکنان (توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، واحد امور زنان و معاونت اجتماعی فرهنگی) و برگزاری نمایشگاه‌های مد و لباس، پیگیری و اجرا گردد.

خبرنگار: ایرجی
عکاس: میری
 


   1397/4/4 15:09     
  
تعداد بازدید :  313