اولین جلسه شورای ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه برگزار شد
 به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، اولین جلسه شورای ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه با حضور اکثریت اعضاء در تاریخ 23 خرداد در سالن شورای معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
در این جلسه ضمن بیان تجربیات فعالیت های جهادی گذشته و نقاط قوت و ضعف آنها، اعضاء در مورد چگونگی فعالیت های جهادی در سال 97 و ارائه خدمات داوطلبانه توسط کانون ها و گروه های داوطلب جهادی به مناطق محروم بحث و تبادل نظر کردند.
دکتر حلب چی معاون دانشجویی دانشگاه ضمن ارائه گزارشی از جلسه فعالیت های جهادی وزارت بهداشت نظرات و سیاست های وزارت متبوع در مورد نحوه برگزاری اردو های جهادی به شرح زیر اعلام کرد و گفت:  با توجه  به خطرات و مشکلات سفر به سایر استان های دیگر و ارائه خدمت به آن مناطق،  بهتر است هر دانشگاه اردوهای جهادی را در استان تحت پوشش خود برگزار نماید، دانشگاه های تهران نیز با توجه به اینکه درجه محرومیت در برخی از مناطق استان تهران بیشتر از سایر استان هاست به همین نحوه عمل نمایند.
ایشان در ادامه افزود: ارائه خدمات باید ترجیحاً در حوزه تخصصی دانشگاه باشد و بدلیل برخی تبعات باید از ارائه داروی رایگان خودداری شود.
در ادامه ضمن تاکید بر فعایت های جهادی و حمایت از فعالین این حوزه و اشاره به این نکته که این اردوها نه تنها برای گیرندگان خدمت بلکه برای ارائه دهنگان خدمت هم سازنده، تحول آفرین و دارای برکات زیادی است بر موضوعات زیر تاکید شد:
1- شناسایی و اولویت بندی مناطق محروم توسط معاونت بهداشت انجام شود و در اردوهای جهادی نیز از پایگاه های سلامت این معاونت استفاده شود.
2- ارائه خدمات درمانی  و پزشکی تحت نظر معاونت درمان صورت گیرد.
3- تجربیات گروه های فعال جهادی جمع آوری و از آنها استفاده شود.
4- در این اردوها به جهادگردان خدمات فرهنگی ارائه شود و یک روحانی نیز گروه های جهادی را همراهی نماید.
5- با توجه به محرومیت شدید برخی از مناطق برون استانی در صورت برگزاری اردوی جهادی علاوه بر هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی استان مورد نظر با سایر دستگاه های ذیربط نیز هماهنگ و از امکانات آنها استفاده شود.
6- با توجه به اینکه برخی از نیاز ها ی مناطق محروم صرفاً در تخصص حوزه بهداشت و درمان نیست (مانند آب و فاضلاب و ..) بهتر است گروههای جهادی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران (فنی مهندسی و هنر) با یکدیگر مرتبط شده و همکاری نمایند.
 

خبرنگار: علی فصیحی
 


   1397/3/27 11:55     
  
تعداد بازدید :  304