برگزاری جلسه‌ی هم اندیشی پیرامون مؤلفه های اجتماعی مرتبط با سلامت
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه هم اندیشی پیرامون مؤلفه های اجتماعی مرتبط با سلامت شنبه  19 خردادماه 97 در دفتر ریاست معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد .
 
این جلسه با حضور دکتر رستمیان معاون اجتماعی دانشگاه تهران، دکتر اولیایی منش رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت  ، دکتر تکیان سرپرست پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت ، دکتر برکتی مدیرمؤلفه های مؤثر بر سلامت و دکتر توکلی کیا کارشناس همکاری بین بخشی و دکتر عبدی کارشناس توانمندسازی اجتماعی محور  برگزار شد.
این جلسه، باهدف ایجاد زمینه های همکاری مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و معاونت اجتماعی فرهنگی تشکیل شد، از موارد مطرح شده در این جلسه  نیاز به ایجاد شبکه مطالعات اجتماعی دانشگاه و اهمیت بررسی مشکلات از زبان مردم و انجام تحقیقات متمرکز بود و طراحی مداخلات بعد از جمع آوری آمار و ارزشیابی آنها  نیز مورد بررسی قرار گرفت.
 
در ادامه بر اهمیت سلامت روانی تأکید شد و همچنین به مطالعاتی مانند STEPS ، Urban Heart   و Nasbad اشاره شد.

خبرنگار: اسلامی نیا 
   1397/3/27 09:17     
  
تعداد بازدید :  219

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: