جلسه بررسی وضعیت واگذاری آب شرب روستایی به شرکت آبفار
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، جلسه  با موضوع بررسی وضعیت واگذاری آب شرب  روستایی به شرکت آب و فاضلاب روستایی  در تاریخ 12 خرداد  با حضور دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه، مدیر کل شرکت آب و فاضلاب روستایی و دبیر کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تهران، کارشناسان  آبفار و جمعی از  مدیران گروه سلامت محیط، دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی برگزار شد.
 در این جلسه وضعیت واگذاری آب شرب روستاها به آبفار بررسی شد. دکتر پوررجب مدیر کل آبفار استان با تشریح وضعیت فعلی به توضیح برنامه های خود و ارایه لیست روستاهایی که در سال جاری تحت پوشش قرار میگیرند پرداخت و افزود: جهت انجام کامل این مهم نیاز به تامین اعتبار کافی و حمایت و مداخله استانداری و فرمانداری ها نیز وجود دارد.
 در ادامه دکتر رستمیان با اشاره به وظیفه تامین و توزیع آب شرب بهداشتی روستاها  توسط آبفار گفت: همه افراد در تمام مناطق روستایی باید به آب شرب بهداشتی دستری داشته باشند و کلیه روستاها تحت پوشش قرار بگیرند و در این راه کمک و حمایت تمام ادارات مرتبط ضروری است. مدیران گروههای سلامت محیط نیز با تشریح وضعیت بهداشتی فعلی آب روستاها و ابراز نگرانی از وضعیت موجود با توجه به مشکل کم آبی در برخی مناطق خواستار اقدام سریعتر آبفار برای  تحت پوشش بردن تمامی روستاها شدند.
همچنین در پایان مقرر شد این موضوع در جلسه آینده کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان نیز مطرح شود.

عکاس: میری


   1397/3/13 14:33     
  
تعداد بازدید :  300