برگزاری دومین جلسه ی کمیسیون ماده 1 ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دومین جلسه ی کمیسیون ماده 1 ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه در سال جاری سه شنبه 8 دی ماه97 در محل این معاونت تشکیل شد.
در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، متقاضی ارتقاء به مرتبه دانشیاری و استادی مورد بررسی قرار گرفت.
 
پس از بحث و بررسی مستندات ارائه شده در پرونده‌ها و تبادل‌ نظر مقرر شد که افراد ذیل واجد امتیاز فرهنگی لازم جهت ارتقاء به مرتبه دانشیاری بودند و به هیئت ممیزه معرفی کردند.
دکترعلیرضا براتلو -  دکتر سید محمد کاظم نوربخش – دکتر علیرضا توسلی –  دکتر بابک نگاهداری –
 دکترآذین رحیمی –  دکتر نیاز محمد زاده هنرور – دکتر خدیجه میرزائی
همچنین افراد ذیل جهت ارتقاء به مرتبه استادی به هیئت ممیزه معرفی شدند:
دکتر یداله اسلامی – دکتر کورش جعفریان

در ادامه درباره درخواست  برگزاری کارگاه های فرهنگی از سوی مراکز تابعه ی دانشگاه، همچون بیمارستانها و دانشکده های تحت پوشش، بحث و تبادل نظر شد و مجوز برگزاری کارگاه های زیر صادر شد.
   

ردیف کارگاه واحد متقاضی
1 کارگاه اخلاق بالینی و تعهد حرفه ای
 
بیمارستان یاس
2 اخلاق در پژوهش بیمارستان فارابی
3 Cpc  اخلاق پزشکی بیمارستان ضیائیان
4 آنالیز اخلاقی کیس های بالینی cpc گروه اخلاق پزشکی
 

   1397/3/9 10:23     
  
تعداد بازدید :  289