برگزاری جلسه‌ی هماهنگی فرایند پروژه تکامل دوران اولیه کودکی ECD
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه هماهنگی و بررسی فرایند پروژه  "توسعه همه‌جانبه دوران کودکی" ECD (Early Childhood Development) سه شنبه  8 خرداد‌ 97 در سالن شورای معاونت اجتماعی فرهنگی، با حضور دکتر برکتی مدیر مولفه های موثر بر سلامت و سایر کارشناسان مربوطه از وزات بهداشت، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، معاونت بهداشت و بیمارستان مرکز طبی کودکان برگزار شد.
 این جلسه با هدف، بررسی و هماهنگی های لازم جهت برطرف کردن مسائل موجود برای اجرای طرح از اول تیر ماه تشکیل شد و اهمیت موضوع تکامل دوران اولیه کودکی، مورد تاکید قرار گرفت.
در ادامه روند فعالیت های انجام شده تا کنون مورد بررسی قرار گرفت و حاضرین در مورد جزئیات فرایند که مرتبط با حیطه کار اجرائی آنها در پروژه بود مذاکره کردند در پایان هماهنگی های لازم در خصوص پرسشنامه ها، فرم ها، جزئیات عملیاتی پروژه و پیشنهادات صورت گرفت.
 
 
خبرنگار : اسلامی نیا
عکس : میری


   1397/3/9 09:36     
  
تعداد بازدید :  275