برگزاری جلسه‌ی هم اندیشی آسیب های اجتماعی(اعتیاد)
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه هم اندیشی اعتیاد چهارشنبه  29 اردیبهشت ماه 97 در محل سالن شورای معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد .
این جلسه با حضور دکتر رستمیان معاون اجتماعی دانشگاه تهران، دکتر موسوی معاون اجتماعی دانشگاه ایران و جمعی از مدیران و  کارشناسان معاونت اجتماعی و با هدف هم اندیشی برنامه های عملی پیشگیری وکاهش اعتیاد در جامعه و تهیه گزارش  به استانداری تشکیل شد.
در ابتدا گزارشات جمع آوری شده  معاونت های بهداشت، غذاودارو، دانشجوئی و درمان  توسط دکتر عبدی ارائه شد و در همه زمینه ها بحث و تبادل نظر توسط اعضای جلسه انجام شد.
دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه افزود: برای آموزش اعتیاد از مساجد بزرگ باید شروع کرد و با قدرت اداری و هماهنگی بین بخشی که در معاونت اجتماعی دانشگاه ایران زیاد است می توان از این رویکرد بهره برد. باید هر سه دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه یکی شوند و با پیشنهادات راهبردی در استانداری وارد صحنه شوند.
 
سپس دکترموسوی معاون اجتماعی دانشگاه ایران در ادامه افزود، به دلیل چهره نامناسب شهر از معتادان باید بروز اعتیاد کم شود، از آنجا که گزارش عملکرد در زمینه اعتیاد به استانداری ارسال میشود، آمارهای موجود هر سه دانشگاه باید به صورت تجمیع شده و یکجا در استانداری گزارش شود.
 
در پایان  دکتر نوروزی اضافه کرد، طبق اطلاعات و آمار موجود در معاونت بهداشت که برای دو سال اخیر می باشد و برحسب شیوع شناسی، 2% افزایش شیوع داشتیم و با توجه  به اینکه 2 سال از این آمار می گذرد هنوز نتیجه کامل نشده است، که این نیازمند تلاش بیشتر می باشد.
 
 
خبرنگار: اسلامی نیا
عکاس: میری


   1397/2/31 09:53     
  
تعداد بازدید :  422