بازدید واحد مشارکت های مردمی معاونت اجتماعی فرهنگی از بیمارستان فارابی
 به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، بیمارستان فارابی روز یکشنبه سی ام اردیبهشت ماه 97 میزبان واحد مشارکت های مردمی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه بود.
آقای مرادی مدیر بیمارستان فارابی توضیحاتی در خصوص نقش موثر خیرین در زیرساخت های بهداشت و درمان جامعه داد و ثبت موسسه خیریه بیمارستانی را دریچه ای نوین در جهت حضور پررنگ خیرین در واحدهای بیمارستانی دانست.
دکتر عباسی مدیر مشارکت های مردمی معاونت اجتماعی فرهنگی برای ترویج فرهنگ کار خیر در مراکز، بر اطلاع رسانی فعالیت ها و اقدامات خیران و بازتاب آن در بین بیماران و مراجعه کنندگان بیمارستان ها تاکید کرد .
در ادامه خانم سعادت رئیس اداره خیرین ضمن ابراز امیدواری در جهت افزایش جلب مشارکت های مردمی در سال جاری و لزوم ارسال گزارشات مربوطه و استفاده از آن برای کسب رتبه بالا در پایش برنامه عملیاتی بیمارستان ها، اشاره کرد.
در پایان خانم سلطانی فرد مسئول مددکاری معاونت اجتماعی فرهنگی، با مروری بر رعایت پروتکل های مددکاری و تهیه آمار اقدامات مددکاران در واحدهای درمانی تاکید نمود و خواستار تقویت این فعالیت ها در بیمارستان ها شد.
 

خبرنگار: سعادت
عکس: میری


   1397/2/30 15:33     
  
تعداد بازدید :  328