اولین جلسه کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی جلسه کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس 25 اردیبهشت در سالن شورای معاونت اجتماعی فرهنگی با حضور دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی، دکتر حلب چی معاون دانشجویی، دکتر کردی معاون بین الملل و جمعی از مدیران معاونت ها برگزار شد.
در ابتدا دکتر باقرزاده مدیر امور فرهنگی ضمن خوش آمد گویی به اعضای جلسه در ارتباط با وظایف کمیسیون های تخصصی کمیته انطباق، توضیحاتی ارائه داد و در ادامه هر یک از اعضاء نظرات و پیشنهادهایی در این مورد بیان کردند.
خانم دکتر وسکویی نماینده معاونت درمان گفت: با توجه به اینکه برخی از برنامه های مرتبط با طرح انطباق بوسیله چند واحد انجام می گیرد، ترتیبی اتخاذ شود که معاونت یا واحد ارائه کننده گزارش، مسئول هماهنگی انجام کار باشد و از قبل برنامه های اجرایی و گزارشات درخواستی را با واحدهای مجری و متناظر خود هماهنگ کند. ایشان آمادگی کامل معاونت درمان برای اجرای بهتر موارد مربوطه به طرح انطباق را اعلام کرد.
دکتر رستمیان دبیر کمیته انطباق در ادامه افزود: از آنجا که محل اجرای مصوبات این کمیته در بیمارستان است لازم است در هر جلسه یک مدیر بیمارستان و یک مترون حضور داشته باشد تا مشخص شود آیا طرح هایی که در این کمیته تصویب میشود قابلیت اجرا دارد یا خیر.
در پایان مقرر شد کمیسیون های توسعه و مدیریت منابع ، درمان ، آموزش و فرهنگی و اخلاق حرفه ای ضمن تعیین اعضاء خود تا دو ماه آینده، جلسه ای تشکیل داده و گزارش خود را به کمیته انطباق اعلام کنند.
 
خبرنگار: کاظم زاده
عکاس: میری


   1397/2/26 14:46     
  
تعداد بازدید :  259