برگزاری جلسه بررسی برنامه عملیاتی امور فرهنگی معاونت اجتماعی فرهنگی
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، جلسۀ تدوین و بررسی برنامه عملیاتی امور فرهنگی روز دوشنبه 24 اردیبهشت 97 در معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
این جلسه با حضور آقای فصیحی رئیس اداره فعالیتهای فرهنگی هنری و جمعی از کارشناسان امور فرهنگی برگزار شد.
این نشست که با هدف بررسی ماهانه برنامه عملیاتی سال جاری تشکیل شد، پیشنهادات و نظرات کارشناسان در تدوین برنامۀ عملیاتی امور فرهنگی در نظر گرفته شد، در ادامه برنامه ها و اقدامات لازم برای تحقق راهبردها مورد بررسی قرار گرفت که این موارد شامل: اعتلا و گسترش معرفت دینی و تقویت فرهنگ غنی و احیای هویت ایرانی اسلامی است.
از دیگر موارد این راهبردها می توان به ارتقای کمی و کیفی پژوهش های فرهنگی و تعهد و پاسخگویی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران اشاره کرد.
 
خبرنگار: قدس


   1397/2/26 11:57     
  
تعداد بازدید :  248