جلسه‌ی هم اندیشی آسیب های اجتماعی(اعتیاد)برگزار شد
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، جلسه هم اندیشی اعتیاد چهارشنبه  22 اردیبهشت ماه 97 در سالن شورای معاونت اجتماعی فرهنگی با حضور دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی، دکتر توکلی معاون دانشکده توان‌بخشی و بهزیستی و جمعی از مدیران و کارشناسان معاونت اجتماعی فرهنگی  برگزار شد.
این جلسه، با هدف  هم اندیشی برنامه های اجرایی و عملی کاهش اعتیاد در سطح جامعه و تهیه گزارش به استانداری تشکیل شد.
در ابتدا دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه گفت: طبق برنامه هوشمندانه ازجانب استانداری وضعیت موجود هر سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و تهران و خدماتی که از جانب معاونت  های مختلف مانند( غذا و دارو ، درمان ، بهداشت و دانشجوئی)دانشگاه ها در این دو دهه انجام شده، باید به‌صورت گزارش کلی  با راهبردهای پیشگیرانه و عملیاتی که امکان ارزیابی و مداخله در آن وجود داشته است به استانداری ارائه شود، که این مسئله ما را براین داشت تا جلسات هم اندیشی با سایر معاونت ها و دانشگاه ها به‌صورت پی در پی در این زمینه داشته باشیم تا به نتیجه کلی در زمینه کاهش آسیب اعتیاد و پیشگیری برسیم.
معاون دانشگاه توان‌بخشی در ادامه افزود: دانشگاه علوم بهزیستی اولین دانشگاه مرکز تحقیقات را راه اندازی کرد که در سال 1377 اولین مرکز ترک اعتیاد در سنندج با حضور دو روانپزشک شروع کرد و دانشگاه علوم پزشکی تهران 2 سال بعداز آن شروع به کار کرد.
وی تاکید کرد، اعتیاد به دلیل فقر، بیکاری، نابرابری افزایش یافت و تنها با روان درمانی امکان کاهش و پیشگیری ازآن  وجود ندارد بلکه حوزه های اجتماعی و اشتغال زود بازده می تواند در روند کاهش مؤثر باشد، جهت آموزش و توانمندسازی و ارتقای کیفیت 2 تا 3 اولویت را از برنامه های اصلی انتخاب کرده و همان اولویت ها را از استانداری پیگیری کنیم و برنامه مدیریت کلاس را در مناطق پرخطر به اجرا درآوریم.
در ادامه دکتر نوروزی روانپزشک مرکز ملی تحقیقات اعتیاد  در پایان اضافه کرد: بحث آموزش کارکنان دولت در زمینه پیشگیری از اعتیاد و فرزند پروری که مورد استقبال قرار می گیرد  می تواند چالش های موجود را کاهش دهد. دو پکیج 2 تا 12 سال برای کودکان سالم  و12 تا 17 سال برای نوجوانان سالم از طریق روانشناسان به‌صورت مستقیم در سیستم مراکز جامع ارائه می شود که می توان از همین پکیج ها برای کارگاه های آموزشی کارکنان و دانشجویان بهره برد.
 
گزارش: اسلامی نیا
 
   1397/2/23 16:11     
  
تعداد بازدید :  254