رئیس و دبیر ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه منصوب شد
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، دکتر کریمی رئیس دانشگاه طی احکام جداگانه ای دکتر عبدالرحمن رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی و دکتر علی اصغر باقرزاده مدیر امور فرهنگی دانشگاه را بعنوان رئیس و دبیر ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه منصوب کرد.
ستاد فعالیت های جهادی مسئولیت  
مسئولیت  برنامه ریزی، نظارت ، مدیریت و پشتیبانی و حمایت از فعالیت های جهادی  را در سطح دانشگاه برعهده خواهد داشت، برگزاری اردوهای جهادی مانند ویزیت رایگان و ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی ، فرهنگی، اجتماعی و پشتیبانی و عمرانی که توسط افراد داوطلب دانشگاه برای حمایت و امداد رسانی به مناطق محروم و افراد مستضعف صورت می گیرد نمونه ای از اردو های جهادی است.
متن احکام صادره به شرح زیر می باشد.
 
 

جناب آقای دکتر عبدالرحمن رستمیان
معاون محترم اجتماعی فرهنگی دانشگاه

 
با سلام و احترام؛
     با توجه به آیین نامۀ فعالیت های جهادی دانشگاهیان ،موضوع بخشنامه ابلاغی شماره 3685/600/د مورخ 4/12/95 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، بدینوسیله جنابعالی به سمت «رئیس ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه» منصوب می شوید.
امید است فارغ از شیوه های کم اثر مرسوم اداری و جلسات کم بازده و با همکاری سایر اعضای ستاد و عوامل اجرایی در پیگیری اهداف تعیین شده ستاد موفق و مؤید باشید.


 
 
دکتر عباسعلی کریمی
     رئیس دانشگاه
 
 
 
 
 
 


 

جناب آقای دکتر علی اصغر باقرزاده
مدیر  محترم امور فرهنگی دانشگاه

 
با سلام و احترام؛
     با توجه به آیین نامۀ فعالیت های جهادی دانشگاهیان ،موضوع بخشنامه ابلاغی شماره 3685/600/د مورخ 4/12/95 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، بدینوسیله جنابعالی به سمت «دبیر ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه» منصوب می شوید.
امید است فارغ از شیوه های کم اثر مرسوم اداری و جلسات کم بازده و با همکاری رئیس و سایر اعضای ستاد و عوامل اجرایی در پیگیری اهداف تعیین شده ستاد موفق و مؤید باشید.


 
 
دکتر عباسعلی کریمی
    رئیس دانشگاه
 
 
 

    1397/2/22 12:25     
  
تعداد بازدید :  230

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: