بازدید از مسجد بیمارستان امام خمینی (ره)
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی به در خواست حجت الاسلام قلی بیگیان (نورالهدی) امام جماعت مسجد بیمارستان امام خمینی،  حجت الاسلام اسدی از دفتر نهاد رهبری و محمود اشتیاقی از معاونت اجتماعی فرهنگی از مسجد بیمارستان دیدن کردند.
آقایان اسدی و اشتیاقی ضمن تهیه ی گزارشی، نقاط قوت و ضعف این مسجد را یادداشت کردند تا در اسرع وقت نیازهای مورد نظر را برطرف کنند.
 حجت الاسلام نورالهدی ضمن تشکر از مسئولین ذی ربط به جهت تجهیز مستمر مساجد و نمازخانه های دانشگاه عنوان کرد، به جز سرویس های بهداشتی مسجد بیمارستان که عمومی شده و در حال سرویس دهی تمام وقت می باشد و نظربه قدیمی بودن آنها زیبنده است که تعمیرات اساسی شوند، مابقی تجهیزات این مسجد کامل و الحمدالله مرتب و مجهز می باشد.
حاج آقای شهبازی از بازنشستگان دانشگاه ضمن اینکه هرروزه نمازهای ظهرو عصرخود رادر این مسجد میخواند و  فعالیت های قرانی مورد توجهی در این مکان داردعنوان کرد، این مسجد در دی ماه سال 1360 با کمک های مردمی تاسیس شده واز زمان جنگ  تا کنون کانون فعالیتهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بوده است و به نوعی سرآمد مساجد دانشگاه می باشد و شایسته است همواره مورد توجه قرار گیرد.

گزراش: اشتیاقی

   1397/2/22 08:56     
  
تعداد بازدید :  242