اولین جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه  اولین جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در معاونت اجتماعی فرهنگی درتاریخ  18 اردیبهشت با حضور دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی، دکتر باقرزاده مدیر امور فرهنگی حجت الاسلام غفاری معاون دفتر نهاد رهبری ، دکتر مجتهد زاده استاد دانشگاه، آقای گنج دانش دانشجوی پزشکی و جمعی از کارشناسان معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه ابتدا دکتر باقر زاده مدیر فرهنگی دانشگاه ضمن خوش آمد گویی، احکام جدید را به اعضاء اعطا کرد و پیشنهاد  شد تا اعضاء دیگری به ستاد اقامه نماز اضافه شوند از جمله  رئیس بیمارستان، مدیر هسته گزینش، و از شبکه های بهداشت و دانشکده ها و بسیج دانشگاه هرکدام یک نماینده انتخاب و معرفی شوند، همچنین پیشنهاد شد تا نامه ای در خصوص اهتمام به نماز و نمازخانه ها برای تمام مسئولینی که در واحدشان نمازخانه دارند تنظیم و ارسال شود.
از مصوبات این جلسه برگزاری مسابقه معارف قرانی (سبک زندگی اسلامی- ایرانی:با موضوع نماز) ذیل جشنواره قران و عترت توسط نهاد رهبری است. همچنین مقررشد انجام یک طرح پژوهشی توسط معاونت اجتماعی فرهنگی و دانشجویان پزشکی به نمایندگی آقای گنج دانش دانشجوی فعال حوزه ی نماز انجام گردد. برگزاری کارگاه تخصصی نمازو سلامت معنوی توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه از دیگر مصوبات این جلسه می باشد.

گزارش: اشتیاقی
عکس: میری
   1397/2/19 12:34     
  
تعداد بازدید :  393