نمایش فیلم به وقت شام توسط معاونت اجتماعی فرهنگی


قابل توجه خانواده محترم علوم پزشکی تهران،  معاونت اجتماعی فرهنگی در نظر دارد فیلم «بـه وقـت شـام» را در سالن آمفی تئاتر سازمان مرکزی دانشگاه جهت استفادۀ کارکنان، دانشجویان، اعضای محترم هیئت علمی و خانواده آنان در روز یکشنبه مورخ 16 اردیبهشت رأس ساعت 15 اکران نماید. 


   1397/2/15 08:41     
  
تعداد بازدید :  275

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: