هماهنگی جهت کار پرسنل معاونت اجتماعی فرهنگی د رمجمع سلامت استان تهران
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه هماهنگی و تعیین تقسیم کار پرسنل معاونت اجتماعی فرهنگی د رمجمع سلامت استان تهران شنبه  اول اردیبهشت  ماه 97 در دفتر معاونت فرهنگی برگزار شد .
در این جلسه که با حضور دکتر رستمیان ، دبیر همایش مجمع سلامت استان تهران  - دکتر برکتی، مدیر مولفه های موثر برسلامت اجتماعی – دکتر عباسی ، مدیر مشارکت های مردمی و سایر کارشناسان اجتماعی  برگزار شد.
هماهنگی های لازم جهت برگزاری نخستین همایش مجمع سلامت استان تهران در مرکز همایش های بین اللملی رازی 3 اردیبهشت 1397 می باشد .
دکتر رستمیان هدف از این همایش را ایجاد انگیزه برای تمام افراد جامعه در ایجاد سلامت دانست و شعار سلامت برای همه، همه برای سلامت  جهت اجتماعی شدن سلامت را شعار سلامتی دانست.

گزراش: اسلامی نیا
عکس: میری 


   1397/2/1 13:03     
  
تعداد بازدید :  288