برگزاری جلسه‌ی بررسی آسیب های سلامت روان و اجتماعی مرتبط با محیط های دانشجویی
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه هم اندیشی اعتیاد چهارشنبه  20 فروردین  ماه 97 در محل دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد .
در این جلسه که با حضور دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی، دکتر شتی دبیرستاد و مسئول دبیرخانه کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، دکتر برکتی مدیرمولفه های مؤثر بر  سلامت و جمعی از کارشناسان معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
این جلسه  که جهت آسیب های اجتماعی اعتیاد وسلامت روان و سایر آسیب های مرتبط با محیط های تحت پوشش دانشگاه تشکیل گردید، دکتر شتی گفت: اهمیت و قدرت علمی و اجرائی در دانشگاه علوم پزشکی تهران درمورد اعتیاد و پیشگیری از آن در اولویت برنامه های این دانشگاه مورد توجه می باشد که می توان با ایجاد نشاط اجتماعی درکاهش این معضل می توان وارد اجرای برنامه های مداخله ای درمحیط های تحت پوشش دانشگاه شد.
در ادامه ایشان  به مداخلات مولفه های موثر بر اعتیاد و شناسایی آن و اجتماعی شدن نظام اساتید و مبحث امتیاز ارتقای اجتماعی اساتید اشاره داشت و آن ها را مهم ارزیابی نمود.
   1397/2/1 08:46     
  
تعداد بازدید :  172

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: