سومین جلسه‌ی آموزش رابطین سلامت پروژه تکامل اطفال در شهرستان اسلامشهر
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه آموزش رابطین سلامت با عنوان "توسعه همه‌جانبه دوران کودکی" ECD (Early Childhood Development ) سه شنبه  21 فروردین  ماه 97 در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت اسلام شهر برگزار شد .
جلسه که با حضور دکتر محبی مدیر مرکز رشد وتحقیقات طبی کودکان، دکتر حبیبی رئیس گروه ارزشیابی وزارت بهداشت، دکترتوکلی کیا پزشک اجتماعی معاونت اجتماعی فرهنگی و خانم اسلامی نیا کارشناس برنامه ریزی معاونت اجتماعی فرهنگی و خانم پشتکوهی کارشناس کودکان مرکز بهداشت اسلامشهر برگزار شد.
 سپس آموزش به رضا کاران سلامت و  نحوه چگونگی برگزاری پروژه  ECD (Eairly Childhood Development ) در زمینه  رشد و تکامل و اهمیت آن و ASQ توسط دکتر حبیبی ، دکتر محبی و خانم پشتکوهی  ارائه گردید.
 
  دکتر توکلی کیا هم با اشاره به  ارزش اجرای برنامه تکامل همه جانبه کودک برای رضاکاران ، کمک به دیگران و کسب سرمایه اجتماعی و مشارکت در تربیت نسل آینده کشور موضوعاتی را توضیح داد.
 

   1397/1/22 15:02     
  
تعداد بازدید :  296