کمک خیرین ایرانی به بیماران نیازمند از خارج از مرزها
صدای قلب محمد ماهان خیلی بلند نیست ولی هستند افرادی که که با صدای دل  تپش های قلب این کودک بیمار 2.5 ساله را از دوردست ها می شنوند و دست یاری به سویش دراز می کنند .سرکار خانم هاله شیبه که سرپرستی یک گروه خیریه برون مرزی به نام خیریه طلوع در انگلستان را دارند ماهانه مبالغی را جهت درمان کودکان سرطانی بستری شده در بیمارستان ولیعصر در مجتمع درمانی امام خمینی (ره) که یکی از مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران است به حساب این بیماران واریز می کنند .کمک های که با همت ایشان و اعضای این گروه  خیریه جمع آوری می شود. تمام اعضای این گروه ایرانیان ساکن کشور انگلیس هستند و افتخار می کنند که از راه دور می توانند به هموطنان نیازمند خود خدمت می کنند. در ابتدای هر سال نماینده این گروه  جناب آقای بهنام طهوری برای دیدن کودکان بیمار جدید معرفی شده از سوی مددکاری بیمارستان سرکار خانم هجران به ایران مراجعه می کنند و هدایایی نیز برای این کودک سرطانی میآورندو با سایر کودکان بیمار نیز دیدار میکنند این اقدامات انساندوستانه علاوه بررفع پاره ای از مشکلات مالی بیماران سرطانی باعت افزایش روحیه کودکان سرطانی و امید به زندگی آنها نیز میگردد  . امید است با حضورو مشارکت این افراد خیر و دعای خیر همه مردم تمام کودکان بیمار سلامتی خود را هر چه سریعتر بدست آورند.

گزارش: سعادت
عکس: میری


 
   1397/1/21 10:52     
  
تعداد بازدید :  246